Міжнародний День митника відзначається 26 січня.

Сьогодні Україна – важлива торговельно-економічна зона Європи, і, безперечно, даний фактор слід вважати головним, коли мова йде про необхідність підготовки фахівців для митних органів, діяльність яких спрямована на захист економічних інтересів держави.

Кожен вид професійної діяльності вимагає від людини наявності певних якостей, які забезпечують успішне оволодіння цією діяльністю. Не винятком є і професія митника. 

Відповідальна та престижна професія – митник

Історія професії

Джерела цієї професії сягають у далеке минуле. Ще в стародавні часи купці при перетинанні кордонів розплачувалися з правителями держав частиною свого прибутку. Необхідність у контролі товарів, що перетинають кордон в тому або іншому напрямку виникла разом з економічним розвитком суспільства. Почали встановлюватися правила, що регламентували порядок ввозу або вивозу речей, тоді ж почали стягувати плату за це переміщення, що надходила у державну скарбницю. Саме слово «митниця» має тюркське походження, від «тамга», так колись називалося клеймо для позначення будь-чиєї власності.

Митник — це професія відповідальна і цікава, вона вимагає знань і навичок юриста, психолога, силовика, кінолога, лінгвіста.

Митник – це обличчя держави, і саме цього принципу повинен дотримуватися кожен, хто працює в митниці Міндоходів України.  

Працівники митних органів відносяться до державних службовців і за особливостями своєї професійної діяльності несуть велику матеріально-юридичну відповідальність за свої професійні рішення.

Митниця – це державна установа, що контролює перевезення вантажів (у т.ч. багажу і поштових відправлень) через державний кордон і стягує мито і збори.

Митна справа — діяльність, спрямована на реалізацію митної політики країни:

-порядок переміщення через митний кордон товарів і транспортних засобів;

-митне регулювання, пов'язане з встановленням та справлянням податків і зборів;

-процедури митного контролю та оформлення;

-боротьба з контрабандою та порушеннями митних правил.

Засади митної справи становлять:

     -розміри податків і зборів та умови митного обкладення,

     -спеціальні митні зони і митні режими на території країни,

-перелік товарів, експорт, імпорт та транзит, яких через територію країни забороняється.

Якості, що забезпечують успішність виконання професійної діяльності: 

-наявність професійно вагомих знань, навичок і вмінь;

-службова компетентність за всіма напрямами діяльності митниці;

-самостійність, ініціативність;

-вміння керувати людьми, здатність проводити аналіз, як своєї діяльності, так і діяльності підлеглих;

-інтелектуальна продуктивність;

-виражена здатність до саморозвитку.

Особистісні якості:

-міцне здоров’я, нервово-психічна стійкість, розвинуті соціальні навички, високий рівень виконавчої дисципліни і мотивації до митної служби.

Професійно-етичні якості:

-принциповість;

-толерантність, відповідальність;

-людяність, сумлінність.

Спеціальну професійну підготовку можна отримати в Академії митної служби України (АМСУ), Національній академії Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького.

Області застосування професійних знань

Для кваліфікованого працівника митниці також відкрита дорога у комерційні підприємства таможеним брокером.