Етапи опрацювання звернення про надання адміністративної послуги

Відповідальна посадова особа

Структурний підрозділ, відповідальний за етапи (дію, рішення)

Строки виконання етапів  (дія, рішення)

1.1.

Прийом та реєстрація заяви з доданими документами

Працівник відділу організаційної роботи та архівної справи

Відділ організаційної роботи та архівної справи

У день надходження заяви до Одеського обласного центру зайнятості

1.2.

Прийняття рішення Одеським обласним центром зайнятості про видачу дубліката дозволу

Робоча група з питань оформлення дозволів на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, керівник Одеського обласного центру зайнятості

Відділ з питань застосування праці іноземців та осіб без громадянства

Сім робочих днів з дня реєстрації заяви та документів Одеським обласним центром зайнятості

1.3.

Повідомлення заявника про прийняте рішення

Працівники відділу з питань застосування праці іноземців та осіб без громадянства

Відділ з питань застосування праці іноземців та осіб без громадянства

Два робочих дні

з дати прийняття рішення

1.4.

Оформлення дубліката дозволу

Працівники відділу з питань застосування праці іноземців та осіб без громадянства

Відділ з питань застосування праці іноземців та осіб без громадянства

Один робочий день після прийняття рішення про видачу дубліката дозволу, в межах встановлених строків

1.5.

Видача суб’єкту звернення результату адміністративної послуги

Працівник відділу з питань застосування праці іноземців та осіб без громадянства

Відділ з питань застосування праці іноземців та осіб без громадянства

У день звернення

Механізм оскарження результату надання адміністративної послуги.

Рішення про відмову у видачі дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства може бути оскаржене до Державного центру зайнятості або в суді.