Етапи опрацювання звернення про надання адміністративної послуги

Відповідальна посадова особа

Структурний підрозділ, відповідальний за етапи (дію, рішення)

Строки виконання етапів(дія, рішення)

  1. У разі подання роботодавцем заяви про продовження строку дії дозволу до Одеського обласного центру зайнятості:
  • особисто під час прийому посадовими особами;
  • шляхом направлення поштового відправлення;
  • через електронний кабінет роботодавця або інші електронні системи онлайн-послуг (за наявності технічної можливості);
  • через Єдиний державний веб-портал електронних послуг (за наявності технічної можливості).

1.1.

Прийом та складання опису прийнятих документів/

Реєстрація заяви з пакетом документів

Працівник відділу з питань застосування праці іноземців та осіб без громадянства/

Працівник відділу організаційної роботи та архівної справи

Відділ з питань застосування праці іноземців та осіб без громадянства/

Відділ організаційної роботи та архівної справи

У день надходження заяви до Одеського обласного центру зайнятості

1.2.

Перевірка заяви та доданих до неї документів на наявність підстав для зупинення розгляду

Працівники відділу з питань застосування праці іноземців та осіб без громадянства,

робоча група з питань оформлення дозволів на застосування праці іноземців та осіб без громадянства

Відділ з питань застосування праці іноземців та осіб без громадянства

Протягом наступного робочого дня після реєстрації заяви в Одеському обласному центрі зайнятості

1.3.

Контроль за надходженням коштів на рахунок Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, у разі платності послуги

Працівники відділу з питань застосування праці іноземців та осіб без громадянства

Відділ з питань застосування праці іноземців та осіб без громадянства

Не пізніше наступного робочого дня після реєстрації заяви в Одеському обласному центрі зайнятості

1.4.

Прийняття рішення про зупинення розгляду заяви (за наявності підстав)

Робоча група з питань оформлення дозволів на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, керівник Одеського обласного центру зайнятості

Відділ з питань застосування праці іноземців та осіб без громадянства

Не пізніше наступного робочого дня після перевірки заяви та доданих до неї документів

1.5.

Повідомлення заявника про зупинення розгляду заяви

Працівники відділу з питань застосування праці іноземців та осіб без громадянства

Відділ з питань застосування праці іноземців та осіб без громадянства

Протягом двох робочих днів з дня прийняття рішення про зупинення розгляду заяви

1.6.

Прийняття рішення Одеським обласним центром зайнятості про продовження строку дії дозволу

* у разі відсутності підстав для зупинення розгляду заяви

Робоча група з питань оформлення дозволів на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, керівник Одеського обласного центру зайнятості

Відділ з питань застосування праці іноземців та осіб без громадянства

Три робочих дні з дня реєстрації заяви в Одеському обласному центрі зайнятості;

*строк прийняття рішення за обставин зупинення розгляду заяви, продовжується з дня подання заяви про додавання документів або мотивувального листа,

з урахуванням часу який минув до зупинення розгляду заяви

1.7.

Повідомлення заявника про прийняття рішення про продовження строку дії дозволу

Працівники відділу з питань застосування праці іноземців та осіб без громадянства

Відділ з питань застосування праці іноземців та осіб без громадянства

Два робочих дні

з дати прийняття рішення

1.8.

Оформлення дозволу

Працівники відділу з питань застосування праці іноземців та осіб без громадянства

Відділ з питань застосування праці іноземців та осіб без громадянства

Один робочий день після прийняття рішення про продовження строку дії  дозволу, в межах встановлених строків

1.9.

Видача суб’єкту звернення результату адміністративної послуги

Працівник відділу з питань застосування праці іноземців та осіб без громадянства

Відділ з питань застосування праці іноземців та осіб без громадянства

У день звернення

Етапи опрацювання звернення про надання адміністративної послуги

Відповідальна посадова особа

Структурний підрозділ, відповідальний за етапи (дію, рішення)

Строки виконання етапів(дія, рішення)

  1. У разі подання роботодавцем заяви про отримання дозволу до Одеського обласного центру зайнятості
  • через центр надання адміністративних послуг (за наявності технічної можливості).

2.1.

Прийом, реєстрація заяви з пакетом документів та складання опису

Адміністратор центру надання адміністративних послуг

Центр надання адміністративних послуг

У день надходження заяви

2.2.

Передача заяви суб’єкта звернення з доданими документами до Одеського обласного центру зайнятості

Кур’єр центру надання адміністративних послуг

Центр надання адміністративних послуг

У день надходження або не пізніше наступного робочого дня з дня надходження заяви

2.3.

Прийом та реєстрація заяви суб’єкта звернення з доданими документами в Одеському обласному центрі зайнятості

Працівник відділу організаційної роботи та архівної справи

Відділ організаційної роботи та архівної справи Одеського обласного центру зайнятості

У день надходження заяви до Одеського обласного центру зайнятості

2.4.

Перевірка заяви та доданих до неї документів на наявність підстав для зупинення розгляду

Працівник відділу з питань застосування праці іноземців та осіб без громадянства,

робоча група з питань оформлення дозволів на застосування праці іноземців та осіб без громадянства

Відділ з питань застосування праці іноземців та осіб без громадянства

Протягом наступного робочого дня після реєстрації заяви в Одеському обласному центрі зайнятості

2.5.

Контроль за надходженням коштів на рахунок Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, у разі платності послуги

Працівники відділу з питань застосування праці іноземців та осіб без громадянства

Відділ з питань застосування праці іноземців та осіб без громадянства

Не пізніше наступного робочого дня після реєстрації заяви в Одеському обласному центрі зайнятості

2.6.

Прийняття рішення про зупинення розгляду заяви (за наявності підстав)

Робоча група з питань оформлення дозволів на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, керівник Одеського обласного центру зайнятості

Відділ з питань застосування праці іноземців та осіб без громадянства

Не пізніше наступного робочого дня після перевірки заяви та доданих до неї документів

2.7.

Повідомлення заявника про зупинення розгляду заяви

Працівники відділу з питань застосування праці іноземців та осіб без громадянства

Відділ з питань застосування праці іноземців та осіб без громадянства

Протягом двох робочих днів з дня прийняття рішення про зупинення розгляду заяви

2.8.

Прийняття рішення Одеським обласним центром зайнятості про продовження строку дії дозволу

* у разі відсутності підстав для зупинення розгляду заяви

Робоча група з питань оформлення дозволів на застосування праці іноземців та осіб без громадянства,

керівник Одеського обласного центру зайнятості

Відділ з питань застосування праці іноземців та осіб без громадянства

Три робочих дні з дня реєстрації заяви в Одеському обласному центрі зайнятості;

*строк прийняття рішення за обставин зупинення розгляду заяви, продовжується з дня подання заяви про додавання документів або мотивувального листа,

з урахуванням часу який минув до зупинення розгляду заяви

2.9.

Повідомлення заявника про прийняте рішення про продовження строку дії дозволу

Працівники відділу з питань застосування праці іноземців та осіб без громадянства

Відділ з питань застосування праці іноземців та осіб без громадянства

Два робочих дні

з дати прийняття рішення

2.10.

Оформлення дозволу

Працівники відділу з питань застосування праці іноземців та осіб без громадянства

Відділ з питань застосування праці іноземців та осіб без громадянства

Один робочий день після прийняття рішення про продовження строку дії дозволу, в межах встановлених строків

2.11.

Передача бланка дозволу до центру надання адміністративних послуг

Кур’єр центру надання адміністративних послуг

Центр надання адміністративних послуг

Наступний день після оформлення дозволу

2.12.

Видача суб’єкту звернення результату адміністративної послуги

Адміністратор центру надання адміністративних послуг

Центр надання адміністративних послуг

У день звернення до центру надання адміністративних послуг

Механізм оскарження результату надання адміністративної послуги.

Рішення про відмову у продовженні дії дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства може бути оскаржене до Державного центру зайнятості або в суді.