Коло професій, що з'явилися в результаті народження електронно-обчислювальних машин, постійно розширюється, тому що ця категорія фахівців повинна забезпечити ефективність розвитку нової наукової та виробничої галузі – "інформатики".

Ця галузь вже змінила світ і продовжує відігравати ключову роль в подальшому технічному та інтелектуальному прогресі. Без комп'ютерів людству вже не обійтися, і фахівці, що в них розбираються – скрізь нарозхват.

13 вересня їх професійне свято. Тож чим займаються ці фахівці?

Фахівці з інформатики займаються розробкою і створенням нових ЕОМ, обчислювальних систем і мереж колективного користування, розробкою програмного забезпечення, діалогових систем, різних автоматизованих систем управління (АСУ), а також систем автоматизованого проектування (САПР) тощо.

Інженер-програміст займа­ється розробкою відповідних прог­рам та інформаційних техно­логій на всіх етапах, а саме:

- вибором мови програму­вання та перекладом алгоритмів відповідних завдань;

-  визначенням інформації, яка підлягає обробці на ЕОМ, її обсягів, структури, макетів і схем введення;

-  обробкою, збереженням та видачею інформації;

-  розробкою інструкцій для роботи із програмами та перевіркою програм на основі логічного аналізу;

-  визначенням можливостей використання готових програм;

-  розробкою і впровадженням методів автоматизації програмування, типових і стандартних програм, програмуючих програм, трансляторів, вхідних алгоритмічних мов;

-  виконанням роботи із уніфікації та типізації обчислювальних процесів.

Якими якостями пови­нен володіти інженер-програ­міст, добре і образно сказав академік А.П. Єршов: "Програміст повинен володіти здібністю першокласного математика до абстракції і логічного мислення, в поєднанні із едісоновським талан­том спорудити все, що завгодно із нуля і одиниці. Він повинен поєднувати акуратність бухгалтера з проникливістю розвід­ника, фантазію автора детективних романів з тверезою практичністю економіста. Крім цього, програміст повинен мати бажання до колективної праці, розуміти інтереси користувача і багато іншого".