Кожні 10-12 років ми починаємо ставити собі питання: «Хто я, чого досяг, чого хочу насправді, чого вже не досягну ніколи?».  Все це - прояви професійно-вікових криз, як зазначає інтернет-журнал "Школа життя".

Спробуємо описати і дати рецепти подолання.                                                                   

1. Криза професійних очікуванm (початок самостійної роботи). Характеризується труднощами у відношенні з колегами різного віку і різного досвіду, в самому оволодінні професією і сумніву в доцільності її вибору, неспівпадання юнацьких очікувань і реальності.

Рецепт – перегляньте мотиви своєї праці в даній організації, пам»ятайте - швидке звільнення – не самий кращий вихід.                                                                                      

2. Криза професійного зростання(23-25 років). Потреба в подальшому підвищенні кваліфікації, незадоволеність посадою, створення сім'ї і пов'язані з цим фінансові труднощі.

Рецепт – підвищення кваліфікації, включаючи і самоосвіту, детальне «промальовування» власної кар'єри, пошук хобі, зміна місця роду занять.                                    

3. Криза кар'єри (30-33 роки). Незадоволеність професійним положенням, відчуття припинення власного розвитку, переосмислення себе самого і свого місця в світі («сенсу життя»), раптове виявлення нових мотивів і сенсів в звичній праці.     

Рецепт – перехід на нову роботу або посаду, підвищення кваліфікації, придбання і опанування нової спеціальності.                                                                                           

4. Криза професійної самореалізації (38-42 роки). Незадоволеність професійним статусом, що «міцно склався», і як наслідок – собою (тривога, депресія, недовірливість), початок вікових змін здоров'я з його повільним погіршенням.

Рецепт –інноваційна діяльність (творчість, винахідництво, новаторство, оволодіння новими технологіями), соціальна активність.                                                                      

5. Криза середнього віку (43-54 роки). Період, коли людина переоцінює життя, шкодує за втраченими можливостями, підбиває проміжні підсумки та повторно самовизначається у житті.

Рецепт –шукайте новий вид діяльності, більше уваги приділяйте фізичній активності.

5. Згасання професійної діяльності (55-60 років). Очікування пенсії, нова незвична соціальна роль, звуження професійних можливостей і зниження соціального статусу, погіршення фізичного здоров'я, зниження працездатності.

Рецепт – поступове підвищення активності в областях, непов'язаних з професією, свідома психофізична підготовка, підтримка емоційна теплих зв'язків з оточуючими.                                                       

 Якщо ви потребуєте допомоги з питань повернення до трудової діяльності з урахуванням ваших вікових пріоритетів, можете звернутись до будь-якої філії Одеського обласного центру зайнятості.