Якщо Ви:

  • маєте вік 45+  і страховий стаж 15 років і більше
  • звільнені з військової служби в зв’язку із скороченням штату або за станом здоров’я та маєте вислугу понад 10 років
  • учасник АТО та ще не досягли пенсійного віку
  • внутрішньо переміщена особа
  • маєте інвалідність
  • звільнені після позбавлення свободи внаслідок збройної агресії проти України
  • отримали поранення або захворювання внаслідок військової агресії перебуваючи в районах бойових дій

Скористайтеся своїм ПРАВОМ на НАВЧАННЯ!

Закон  України «Про зайнятість населення» (ст.30) передбачає право одноразово отримати ваучер на:

            - перепідготовку,

            - підготовку за спеціальністю для здобуття ступеня магістра на основі бакалавра або магістра, здобутих за іншою спеціальністю;

            - підготовку на наступному рівні освіти;

         - спеціалізацію та підвищення кваліфікації за професіями і спеціальностями

Вартість ваучера встановлюється в межах вартості навчання, але не більше 10-кратного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб (на 01.01.2023 – 26 840 грн.).

Оплачує ваучер - Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування України

на випадок безробіття.