Ви, напевно, звертали увагу, як швидко і безпомилково бібліотекар знаходить потрібну читачеві книгу. Найпростіше її знайти, якщо знаєш автора і назву, для цього можна використати алфавітний каталог. Але буває так, що читач шукає літературу, не знаючи ні автора, ні назви. Тоді бібліотекарю приходить на допомогу тематичний каталог, за яким можна знайти потрібні книги. Знайти книгу допомагає класифікація - правила розміщення книг на стелажах. На уроках біології ви вивчали класифікацію світу природи, на уроках хімії класифікацію хімічних елементів.

    У широкому сенсі цього слова класифікація - це осмислений порядок речей. Класифікація професій будується за своїми законами. У світі налічується близько сорока тисяч професій, причому щороку зникають десятки старих і виникають сотні нових. Деякі професії кокетливо змінюють назви, прикидаючись сучасними. Не відразу зрозумієш, що бармен - це буфетник, а менеджер - керуючий. Класифікація професій за алфавітом допоможе зорієнтуватися в них, якщо знати назви всіх сорока тисяч професій.

  У нас в країні найчастіше використовується чотирирівнева класифікація професій Е.А. Климова, за якою всі професії можна розподілити за п’яти предметами, трьом цілями, чотирма засобам і чотирьом умовам праці. Залежно від предмета праці всі професії поділяються на п'ять типів:

  "Людина - природа"

  Професії: майстер-тваринник, зоотехнік, агроном, кінолог, лаборант хіміко-бактеріологічного аналізу та ін.. Серед професій типу "людина - природа" можна виділити професії, предмет праці яких: рослинні організми, тваринні організми, мікроорганізми.

  Це професії, пов'язані з сільським господарством,  промисловістю, медициною і науковими дослідженнями (біологія, географія). Певний інтерес до природи (не основний) повинні мати психолог, менеджер з туризму та готельного бізнесу. Наведений поділ не означає, що праця людини спрямована тільки на згадані вище предмети. Рослинники, наприклад, працюють в колективі, використовують різноманітну техніку, займаються питаннями економічної оцінки своєї праці. Але все ж головний предмет уваги і турбот рослинників - рослини та їх середовище існування. При виборі професії цього типу важливо розібратися, як саме ви ставитеся до природи: як до місця для відпочинку або як до майстерні, в якій ви збираєтеся віддавати всі сили виробництву. Особливість біологічних об'єктів праці полягає в тому, що вони складні, мінливі (за своїми внутрішніми законами), нестандартні. Тварини, рослини, мікроорганізми живуть, ростуть, розвиваються, а також хворіють, гинуть. Працівникові потрібно не просто дуже багато знати про живі організми, але передбачати можливі зміни в них, які часом необоротні. Від людини потрібна ініціатива і самостійність у вирішенні конкретних трудових завдань, дбайливість і далекоглядність.

"Людина - техніка"

  Головний, провідний предмет праці - технічні об'єкти (машини, механізми), матеріали, види енергії. Професії: прохідник, столяр, технік-металург, архітектор, електромонтажник, радіомеханік, будівельник, складальник комп'ютерів, спеціаліст з телекомунікацій та ін. Праця робітників тут спрямована не тільки на техніку, але і на провідний предмет професійної уваги - область технічних об'єктів та їх властивостей.

  Серед професій типу "людина - техніка" можна виділити:

• професії з видобутку, обробки грунтів, гірських порід;

• професії з обробки і використання неметалічних промислових матеріалів, виробів;

• професії з виробництва та обробці металу, механічній збірці, монтажу машин, приладів;

• професії з ремонту, налагодження, обслуговування технологічних машин, установок, транспортних засобів;

• професії з монтажу, ремонту споруд, конструкцій;  

• професії зі складання, монтажу електрообладнання, приладів, апаратів;

• професії з ремонту, налагодження, обслуговування електрообладнання, приладів, апаратів;

• професії, пов'язані із застосуванням підйомних, транспортних засобів, керування ними;  

• професії з переробки продуктів сільського господарства.

  При обробці, перетворенні, переміщенні або оцінці технічних об'єктів від працівника потрібні точність, визначеність дій. Оскільки технічні об'єкти практично завжди створюються самою людиною, у світі техніки є особливо широкі можливості для новаторства, вигадки, технічної творчості. Поряд з творчим підходом до справи в області техніки від людини вимагається висока виконавська дисципліна.

"Людина - людина"

  Головний, провідний предмет праці - люди.

  Професії: лікар, вчитель, психолог, перукар, екскурсовод, менеджер, керівник ін.

  Серед цього типу професій можна виділити:

• професії, пов'язані з навчанням і вихованням людей, організацією дитячих колективів;

• професії, пов'язані з управлінням виробництвом, керівництвом людьми, колективами;

• професії, пов'язані з побутовим, торговельним обслуговуванням;

• професії, пов'язані з інформаційним обслуговуванням;

• професії, пов'язані з інформаційно-художнім обслуговуванням людей і керівництвом художніми колективами;

• професії, пов'язані з медичним обслуговуванням.

  Для успішної роботи за професіями цього типу потрібно навчитися встановлювати і підтримувати контакти з людьми, розуміти людей, розбиратися в їх особливості, а також оволодіти знаннями у відповідній галузі виробництва, науки, мистецтва. 

  Короткий перелік якостей, які дуже важливі в роботі:

• стійкий гарний настрій у процесі роботи з людьми;

• потреба в спілкуванні;

• вміння швидко розбиратися у взаєминах людей;

• вміння знаходити спільну мову з різними людьми.

"Людина - знакові системи"

   Головний, провідний предмет праці - умовні знаки, цифри, коди, природні чи штучні мови. Професії: перекладач, кресляр, інженер, топограф, секретар-друкарка, програміст та ін.

   Серед професій типу "людина - знакові системи" є:

• професії, пов'язані з оформленням документів, діловодством, тощо;

• професії, предметом праці в яких є числа, кількісні співвідношення;

• професії, пов'язані з обробкою інформації у вигляді системи умовних знаків, схематичних зображень об'єктів.

Щоб успішно працювати за професією, потрібні особливі здібності подумки занурюватися у світ, здавалося б, сухих позначень, відволікатися від власне предметних властивостей навколишнього світу і зосереджуватися на відомостях, які несуть в собі ті чи інші знаки.

 

"Людина - художній образ"

  Головний, провідний предмет праці - художній образ, способи його створення.
Професії: артист, художник, музикант, дизайнер, різьбяр по каменю, літературний працівник. Професії типу "людина - художній образ" включають: • професії, пов'язані з образотворчою діяльністю;

• професії, пов'язані з літературно-мистецькою діяльністю;

• професії, пов'язані з акторсько-сценічною діяльністю.

  Одна з особливостей професій типу "людина - художній образ" полягає в тому, що значна частка трудових витрат залишається прихованою від стороннього спостерігача. Більше того, нерідко додаються спеціальні зусилля для створення ефекту легкості, невимушеності кінцевого результату праці.

  Багато професій важко віднести до одного предмета праці. Наприклад, хороший секретар повинен не тільки бути фахівцем в області знакової інформації (робота з документами), а й уміти користуватися комп'ютером та офісною технікою, ефективно спілкуватися з людьми. Хороший учитель крім професійних знань і вміння спілкуватися повинен володіти артистизмом.

  За умовами праці виділяють чотири групи професій

1. Праця в умовах звичайного (побутового) мікроклімату (бухгалтер, інженер, програміст, секретар-референт).

2. Праця з перебуванням на відкритому повітрі з різкими перепадами температури, вологості (будівельник, пожежник, рільник, агроном).

3. Праця в незвичайних умовах: під водою, на висоті, в повітрі, в гарячих цехах, у цехах з неминучими виробничою шкодою (льотчик, шахтар, водолаз, апаратник).

4. Праця з підвищеною моральною відповідальністю за здоров'я, життя людей, за великі суспільні, матеріальні цінності (вчитель, лікар, інженер з техніки безпеки, аудитор). 

   Залежно від засобів праці професії поділяють на чотири групи.

 1. Професії, пов'язані з використанням ручної праці (столяр, монтажник радіоапаратури, ювелір, музикант, хірург).

 2. Професії, пов'язані з використанням машин з ручним керуванням (токар, водій, машиніст, оператор зв'язку).

3. Професії, пов'язані з використанням напівавтоматів, автоматів, автоматичних ліній, робото-технічних комплексів (сталевар, друкар, апаратник, диспетчер енергосистеми).

4. Професії, пов'язані з використанням функціональних засобів, знарядь праці (викладач, актор, диригент, режисер, спортсмен).

    Залежно від мети праці можна виділити три класи професій

1. Гностичні: розпізнати, розрізнити, оцінити, перевірити (санітарний лікар, контролер, товарознавець, експерт, слідчий).

 2. Перетворюючі: обробити, перемістити, організувати, перетворити (водій, живописець, викладач, паркетник, слюсар, кравець).

3. Дослідницькі: винайти, придумати, знайти новий варіант, сконструювати (закрійник, розмітник, селекціонер, художник-оформлювач) (За матеріалами статті Козловського О.В).

  Якщо ви бажаєте визначитись, до якої професії у вас є схильність, допоможе у цьому психолог або фахівець державної служби зайнятості, який за допомогою психодіагностичних методик визначить ту професію, яка вам найбільше підходить.