Відповідно до частини 4 статті 425 Закону України «Про зайнятість населення», дублікат дозволу видається у разі його втрати або пошкодження.

Дублікат втраченого дозволу видається за умови подання роботодавцем до обласного центру зайнятості, яким видано дозвіл, складеної у довільній формі заяви про видачу дубліката у зв’язку з його втратою.

Дублікат пошкодженого дозволу видається за умови подання роботодавцем до обласного центру зайнятості, яким видано дозвіл, відповідної заяви разом із пошкодженим дозволом.

Обласний центр зайнятості протягом семи робочих днів з дня отримання від роботодавця документів приймає рішення про видачу дубліката дозволу та у триденний строк інформує про видачу дубліката дозволу центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері захисту державного кордону та охорони суверенних прав України в її виключній (морській) економічній зоні, та територіальний орган центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів, який видав посвідку на тимчасове проживання.