18.04.2017 | 14:41

18 квітня 2017 року з 13.00 до 14.00 на запитання про Порядок видачі, продовження дії та анулювання дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства відповідала у режимі реального часу начальник відділу з питань посередництва у сфері зайнятості Одеського обласного центру зайнятості Тетяна Жир.

Всі бажаючи мали змогу зателефонувати або направити письмові запитання: - на електронну адресу та – на сторінку Одеського обласного центру зайнятості у мережі Фейсбук (захід «Дистанційна конференція»).

Наводимо питання та відповіді, які надішли під час дистанційної конференції:

Питання:

У чому полягають зміни в процедурі видачі дозволу на застосування праці іноземців в порівнянні з минулим роком?

Відповідь

3 лютого 2017 року набули чинності зміни до Порядку видачі, продовження дії та анулювання дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.05.2013 №437.

Нововведеннями передбачено:

1. Можливість отримати дозвіл на застосування праці іноземця на умовах сумісництва.

2. Обов’язкове надання особами, які не є керівниками підприємств, установ та організацій, довіреності, що посвідчуватиме право особи представляти інтереси роботодавця і вчиняти дії, необхідні для отримання дозволу.

3. Можливість залишення заяви без розгляду у випадку, якщо документи, що додаються до заяви, подано не в повному обсязі або не відповідають вимогам Порядку.

4. Конкретизація строків, протягом яких роботодавець має можливість подати документи для продовження дії дозволу, а саме не раніше ніж за 40 та не пізніше ніж за 20 календарних днів до закінчення дії дозволу.

5. Зміна строку протягом якого роботодавець повинен надати до територіального органу засвідчену копію трудового договору (контракту) укладеного з іноземцем - 10 календарних днів починаючи з дати укладення договору. Не пізніше ніж через 90 календарних днів починаючи з дати дії дозволу роботодавець зобов’язаний укласти з іноземцем чи особою без громадянства трудовий договір (контракт).

6. Повернення роботодавцю документів, поданих для продовження дії дозволу в разі відмови у продовженні його дії.

7. Оскарження в Державній службі зайнятості не пізніше ніж через 10 календарних днів з дати його отримання роботодавцем або в суді.

Питання:

Які іноземці можуть працювати без дозволу?

Відповідь.

Без дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства здійснюється працевлаштування:

1) іноземців, які постійно проживають в Україні;

2) іноземців, які набули статусу біженця відповідно до законодавства України або одержали дозвіл на імміграцію в Україну;

3) іноземців, яких визнано особами, що потребують додаткового захисту, або яким надано тимчасовий захист в Україні;

4) представників іноземного морського (річкового) флоту та авіакомпаній, які обслуговують такі компанії на території України;

5) працівників закордонних засобів масової інформації, акредитованих для роботи в Україні;

6) спортсменів, які набули професійного статусу, артистів та працівників мистецтва для роботи в Україні за фахом;

7) працівників аварійно-рятувальних служб для виконання термінових робіт;

8) працівників іноземних представництв, які зареєстровані на території України в установленому законодавством порядку;

9) священнослужителів, які є іноземцями і тимчасово перебувають в Україні на запрошення релігійних організацій для провадження канонічної діяльності лише у таких організаціях з офіційним погодженням з органом, який здійснив реєстрацію статуту (положення) відповідної релігійної організації;

10) іноземців, які прибули в Україну для участі у реалізації проектів міжнародної технічної допомоги;

11) іноземців, які прибули в Україну для провадження викладацької та/або наукової діяльності у вищих навчальних закладах на їх запрошення;

12) інших іноземців у випадках, передбачених законами та міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

Питання:

Чи передбачені штрафи за використання праці іноземця без дозволу?

Відповідь

У разі застосування роботодавцем праці іноземців або осіб без громадянства та осіб, стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо надання статусу біженця:

на умовах трудового або іншого договору без дозволу на застосування праці іноземця або особи без громадянства, стягується штраф за кожну особу у двадцятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої на момент виявлення порушення;

на інших умовах, ніж ті, що передбачені зазначеним дозволом, або іншим роботодавцем, стягується штраф за кожну особу у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої на момент виявлення порушення.

Питання

Дозвіл на застосування праці іноземців видається за місцезнаходженням роботодавця чи за місцем здійснення діяльності?

Відповідь

Дозволи на застосування праці іноземних громадян та осіб без громадянства на конкретних посадах праці видаються за місцезнаходженням підприємства, установи, організації.

Питання

Чому роботодавці запрошують іноземних працівників, а не надають роботу українським фахівцям?

Відповідь:

Згідно чинного законодавства роботодавець має право запрошувати на роботу іноземних громадян за наявності дозволу на застосування праці іноземців, виданого обласним центром зайнятості.

У разі якщо іноземець не є засновником підприємства, роботодавець повинен надати до найближчого центру зайнятості інформацію про вакантну посаду, на яку планує працевлаштувати іноземця. Протягом 15 календарних днів центр зайнятості з'ясовує наявність на обліку безробітних з числа українських громадян та при наявності фахівців, які відповідають вимогам роботодавця, направляє їх на заявлену вакансію.

Дозвіл на застосування праці іноземців не видається при наявності кваліфікованих працівників в Україні (регіоні), які можуть бути працевлаштовані на заявлену роботодавцем вакансію і відповідають вимогам, зазначеним роботодавцем в інформації про попит на робочу силу (вакансії), та відмови роботодавця у працевлаштуванні громадян України, які були направлені центром зайнятості для працевлаштування.

Питання:

Які документи необхідно надати до обласного центру зайнятості для отримання дозволу на застосування праці іноземців?

Відповідь:

· Для отримання дозволу на застосування праці іноземців чи осіб без громадянства роботодавець подає до обласного центру зайнятості:

· заяву згідно з додатком до Порядку 437;

· копії документів про освіту або кваліфікацію іноземця чи особи без громадянства;

· копії сторінок паспортного документа іноземця чи особи без громадянства з особистими даними разом з перекладом українською мовою, засвідченим в установленому законодавством порядку;

· дві кольорові фотокартки іноземця чи особи без громадянства розміром 3,5 x 4,5 сантиметра;

· документ, виданий лікувально-профілактичним закладом про те, що особа не хвора на хронічний алкоголізм, токсикоманію, наркоманію або інші інфекційні захворювання, перелік яких визначено МОЗ;

· довідку, скріплену печаткою та завірену підписом роботодавця про те, що посада, на якій застосовуватиметься праця іноземця чи особи без громадянства, відповідно до законодавства не пов’язана з належністю до громадянства України і не потребує надання допуску до державної таємниці. У разі наявності в роботодавця режимно-секретного органу зазначена довідка подається також за підписом керівника такого органу;

· довідку МВС про те, що іноземець чи особа без громадянства, які на момент оформлення дозволу перебувають на території України, не відбувають покарання за скоєння злочину та стосовно них не здійснюється кримінальне провадження;

· довідку уповноваженого органу країни походження (перебування) про те, що іноземець чи особа без громадянства, які на момент оформлення дозволу перебувають за межами України, не відбувають покарання за скоєння злочину та стосовно них не здійснюється кримінальне провадження;

· довіреність, що посвідчує право особи представляти інтереси роботодавця із вчинення дій щодо оформлення дозволу, якщо такі дії вчиняє не керівник підприємства, установи, організації.

· У разі якщо іноземець претендує на зайняття посади керівника, заступника керівника або іншої керівної посади за умови, що він є засновником підприємства роботодавець додатково подає для отримання дозволу копії установчих документів підприємства, засвідчених в установленому порядку.

У разі якщо нижче наведені документи видані за межами України:

- копії документів про освіту або кваліфікацію іноземця чи особи без громадянства,

- документ, виданий лікувально-профілактичним закладом про те, що особа не хвора на хронічний алкоголізм, токсикоманію, наркоманію або інші інфекційні захворювання,

- довідка уповноваженого органу країни походження (перебування) про те, що іноземець чи особа без громадянства, які на момент оформлення дозволу перебувають за межами України, не відбувають покарання за скоєння злочину та стосовно них не здійснюється кримінальне провадження,

вони повинні бути перекладені на українську мову, засвідчені згідно із законодавством країни їх видачі та легалізовані в установленому порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

Питання:

В який термін розглядаються документи?

Відповідь:

Рішення щодо видачі, продовження дії дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства приймається протягом семи робочих днів з дати прийняття документів.

Питання:

Який розмір плати за видачу дозволу?

Відповідь:

Розмір плати за видачу дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства становить чотири мінімальні заробітні плати, яка зараховується до бюджету Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття. Відповідно до листа Державної Служби Зайнятості (Центрального апарату) від 30.12.2016 №ДЦ-04-8829/0/6-16 розмір плати за видачу дозволу на застосування праці іноземців з 01.01.2017 становить 6 400,00 гривень.

Питання:

Які документи необхідно надати до обласного центру зайнятості для продовження дії дозволу?

Відповідь:

Для продовження дії дозволу роботодавець подає в обласний центр зайнятості за своїм місцезнаходженням не пізніше ніж за 20 і не раніше ніж за 40 календарних днів до закінчення дії дозволу:

заяву згідно з додатком до Порядку 437;

дві кольорові фотокартки іноземця чи особи без громадянства розміром 3,5 x 4,5 сантиметра;

довідку МВС про те, що іноземець чи особа без громадянства, які на момент оформлення дозволу перебувають на території України, не відбувають покарання за скоєння злочину та стосовно них не здійснюється кримінальне провадження.

Інші документи, визначені в цьому Порядку, подаються у разі внесення до них змін.

Питання:

Чи передбачена плата за продовження дії дозволу?

Відповідь:

Плата за продовження дії дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства не справляється.

Питання:

Чи потрібно роботодавцю надавати які-небудь звіти до центру зайнятості після отримання дозволу?

Відповідь:

Чинним законодавством не передбачено надання роботодавцем звітів до центру зайнятості після отримання дозволу на застосування праці іноземця.

Питання:

Чи необхідно роботодавцю укладати з іноземним працівником трудовий договір?

Відповідь:

Роботодавець зобов’язаний не пізніше ніж через 90 календарних днів починаючи з дати дії дозволу укласти з іноземцем чи особою без громадянства трудовий договір (контракт) та не пізніше ніж через 10 календарних днів починаючи з дати укладення трудового договору (контракту) подати його копію, засвідчену роботодавцем, в обласний центр зайнятості.

У разі неподання роботодавцем копії укладеного трудового договору (контракту) з іноземцем чи особою без громадянства у вищезазначені строки до обласного центру зайнятості дозвіл анулюється.

Питання:

Що робити якщо іноземець не приступив до роботи?

Відповідь:

У разі коли іноземець чи особа без громадянства без поважних причин не приступила до роботи у передбачений трудовим договором (контрактом) строк, роботодавець повинен протягом п’яти робочих днів письмово повідомити про це територіальний орган або підрозділ Державної міграційної служби за місцем видачі посвідки на тимчасове проживання в Україні іноземця чи особи без громадянства, і обласний центр зайнятості, яким видано дозвіл.

Питання

Що робити якщо трудовий договір з іноземцем припинено достроково?

Відповідь:

Роботодавець повідомляє у письмовій формі територіальний орган, яким видано дозвіл, про припинення трудового договору (контракту) з іноземцем чи особою без громадянства протягом трьох робочих днів з дати його припинення.

У даному випадку на підставі листа роботодавця У разі припинення трудового договору (контракту) з іноземцем чи особою без громадянства дозвіл анулюється.