Назва центру зайнятості, вид та тема заходу

Дата та час

проведення заходу

Одеський МЦЗ 

65078, м. Одеса,

вул. Ген. Петрова, 22-в,

т. (048) 705-50-15

(048) 705-50-55

 

Круглий стіл:

«Додержання гарантій з оплати праці та сприяння легальній зайнятості населення»

 

01.02.2018

11.00

Семінар:

«Порядок здійснення заходів сприяння зайнятості, повернення коштів, спрямованих на фінансування таких заходів, у разі порушення гарантій зайнятості для внутрішньо переміщених осіб, затвердженого постановою КМУ від 08.09.2015р. №696.  Правові та організаційні заходи Закону «Про зайнятість населення», у тому числі, щодо працевлаштування осіб з інвалідністю.

 

02.02.2018

10.00

Семінар:

«Порядок компенсації роботодавцям витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, затвердженого постановою КМУ від 15.04.2013р. №347. Нові стимули для роботодавців у випадку працевлаштування внутрішньо переміщених осіб та осіб з інвалідністю»

 

06.02.2018

10.00

Розширений ярмарок вакансій

08.02.2018

14.00

Семінар:

«Працевлаштування неповнолітніх та дітей - сиріт, в тому числі працевлаштування молоді на І робоче місце. Дієві форми співпраці центру зайнятості та роботодавців з метою укомплектування підприємств  персоналом, у тому числі, осіб з особливими потребами»

 

08.02.2018

10.00

Семінар:

«Організація громадських робіт та інших робіт тимчасового характеру, у тому числі,  для осіб з інвалідністю. Скористайтеся шансом раціонально розподілити власні кошти та використати підтримку держави»

 

12.02.2018

10.00

Семінар:

«Працевлаштування безробітних на нові робочі місця, в тому числі осіб, які недостатньо конкурентоспроможні  на ринку праці. Презентація послуг, що надаються службою зайнятості, у тому числі, щодо вирішення питань зайнятості осіб з інвалідністю»

 

14.02.2018

10.00

Семінар:

«Порядок здійснення заходів сприяння зайнятості, повернення коштів, спрямованих на фінансування таких заходів, у разі порушення гарантій зайнятості для внутрішньо переміщених осіб, затвердженого постановою КМУ від 08.09.2015р. №696.  Правові та організаційні заходи Закону «Про зайнятість населення», у тому числі, щодо працевлаштування осіб з інвалідністю»

 

16.02.2018

10.00

Семінар:

«Працевлаштування безробітних на нові робочі місця, в тому числі осіб, які недостатньо конкурентоспроможні  на ринку праці. Презентація послуг, що надаються службою зайнятості, у тому числі,щодо вирішення питань зайнятості осіб з інвалідністю»

 

19.02.2018

10.00

Семінар:

«Окремі правові аспекти працевлаштування неповнолітньої молоді, дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у тому числі, осіб з інвалідністю»

 

21.02.2018

10.00

Семінар:

«Порядок підтвердження результатів неформального професійного навчання осіб за робітничими професіями, затверджений постановою КМУ від 15. 05. 2013. Послуги, які надаються ЦПТО, в тому числі для осіб з інвалідністю»

 

23.02.2018

10.00

Семінар:

«Порядок  компенсації роботодавцям витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, затвердженого постановою КМУ від 15.04.2013р. №347. Нові стимули для роботодавців у випадку працевлаштування внутрішньо переміщених осіб та осіб з інвалідністю»

 

26.02.2018

10.00

Семінар:

«Порядок підтвердження результатів неформального професійного навчання осіб за робітничими професіями, затверджений постановою КМУ від 15. 05. 2013р. Послуги, які надаються ДСЗ в тому числі для осіб з особливими потребами»

 

28.02.2018

10.00

Суворовський РЦЗ м. Одеси

65111, м. Одеса,

пр-т Добровольського, 145-а,

т. (048) 705-16-34

(048) 725-16-44

 

 Семінар:

«Інформування роботодавців з питань зайнятості молоді, неповнолітніх та дітей-сиріт, у тому числі осіб з інвалідністю. Працевлаштування безробітних з компенсацією єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Обговорення постанови КМУ від 08.09.2015 №696 «Про затвердження Порядку здійснення заходів сприяння зайнятості, повернення коштів, спрямованих на фінансування таких заходів, у разі порушення гарантій зайнятості для внутрішньо переміщених осіб».

 

02.02.2018

14.00

Семінар:

«Сучасна служба зайнятості та її можливості в частині укомплектування роботодавців кваліфікованим персоналом, у тому числі осіб з інвалідністю. Інформування роботодавців щодо особливостей працевлаштування внутрішньо переміщених осіб, учасників антитерористичної операції та біженців. Обговорення постанови КМУ від 08.09.2015 №696 «Про затвердження Порядку здійснення заходів сприяння зайнятості, повернення коштів, спрямованих на фінансування таких заходів, у разі порушення гарантій зайнятості для внутрішньо переміщених осіб».

 

05.02.2018

14.00

Семінар:

«Масові вивільнення працівників з ініціативи роботодавця. Своєчасне подання підприємствами звітів за формами № 3-ПН,  4-ПН. Обговорення постанови КМУ від 08.09.2015 №696 «Про затвердження Порядку здійснення заходів сприяння зайнятості, повернення коштів, спрямованих на фінансування таких заходів, у разі порушення гарантій зайнятості для внутрішньо переміщених осіб». Порядок надання роботодавцями територіальним органам Державної служби зайнятості інформації про зайнятість та працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню».

 

07.02.2018

14.00

Семінар:

«Інформування про послуги служби зайнятості та сучасні методи співпраці зі службою зайнятості. Ознайомлення з професійним складом безробітних, які знаходяться на обліку в службі зайнятості».

 

09 .02.2018

14.00

Семінар:

«Порядок укладання договору про стажування студентів вищих та учнів професійно-технічних навчальних закладів на підприємствах, в установах та організаціях. Інформування щодо організації підтвердження результатів неформального професійного навчання осіб за робітничими професіями. Економія фонду оплати праці шляхом працевлаштування молоді, неповнолітніх та дітей сиріт, у тому числі осіб з інвалідністю з компенсацією єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування».

 

13 .02.2018

14.00

Семінар:

«Інформування роботодавців щодо сучасних методів та шляхів співпраці зі службою зайнятості, а саме: використання електронної пошти, відео вакансій, Skype - зв’язку та Skype-співбесід. Інформування роботодавців щодо роботи з новою формою звітності №3-ПН «Інформація про попит на робочу силу (вакансії)». Інформування роботодавців щодо працевлаштування спеціалістів, професіоналів з числа осіб з інвалідністю».

 

15. 02.2018

14.00

Семінар:

«Легалізації заробітної плати. Інформування роботодавців про зміни до Постанови КМУ від 26.09.2001 року  №1266 «Про обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням» від 26.06.2015 року №439, яка набрала чинність з 04.07.2015 року. Інформування роботодавців щодо працевлаштування спеціалістів, професіоналів з числа осіб з інвалідністю».

 

19.02.2018

14.00

Семінар:

«Організація громадських та інших робіт тимчасового характеру для додаткової зайнятості безробітних, у тому числі для осіб з інвалідністю. Легалізація трудових відносин – основа захищеності працівників. Україна в міграційних процесах до ЄС, втрати і здобутки.»

 

23.02.2018

14.00

Семінар:

«Шляхи вирішення зайнятості осіб з інвалідністю, а саме ефективне працевлаштування спеціалістів, професіоналів з числа осіб з інвалідністю. Інформування роботодавців щодо компенсації єдиного внеску, які працевлаштовують на нове робоче місце недостатньо конкурентоспроможних громадян.

 

26.02.2018

14.00

Семінар:

«Інформування роботодавців з питань щодо особливостей працевлаштування вимушено переміщених осіб та осіб, які переміщуються з тимчасово окупованою території та біженців. Презентація платних освітніх послуг Одеського ЦПТО ДСЗ.

 

28.02.2018

14.00

 

Б.-Дністровський МРЦЗ

67700, м. Білгород-Дністровський,

вул. Миколаївська, 12,

т. (04849)3-58-61

(04849)3-14-08

 

Семінар:

«Спільна діяльність центру зайнятості і підприємств щодо сприяння працевлаштуванню, посилення соціального захисту безробітних громадян. Поповнення банку даних про вільні робочі місця для осіб з інвалідністю – шлях до вирішення зайнятості такої категорії громадян».

 

02.02.2018

09.00

Семінар:

«Інформування роботодавців про працевлаштування громадян, які  недостатньо конкурентоспроможні  на ринку праці : компенсація фактичних витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття  та суб’єктам малого підприємництва, які працевлаштовують безробітних на нові робочі місця в пріоритетних галузях економічної діяльності».

 

09.02.2018

09.00

Семінар:

«Подання вакансій до центру зайнятості та шляхи їх укомплектування.  Забезпечення рівних прав та можливостей для працівників при прийнятті на роботу – позитивний імідж організації та сучасного керівника».

 

16.02.2018

09.00

Ізмаїльський МРЦЗ

68600, м. Ізмаїл,

пр. Суворова, 32,

т. (04841)2-07-18

(04841)2-10-07

 

Семінар:

«Порядок надання роботодавцями територіальним органам Державної служби зайнятості інформації про зайнятість та працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню. Професійне навчання в Одеському центрі професійно-технічної освіти державної служби зайнятості (презентація ОЦПТО)»

 

06.02.2018

10.00

Семінар:

«Професійний склад осіб, які знаходяться на обліку в центрі зайнятості, в т.ч. осіб з інвалідністю. Здійснення заходів сприяння зайнятості для внутрішньо переміщених осіб. Механізм організації громадських та інших робіт  тимчасового характеру»

 

08.02.2018

10.00

Семінар:

«Працевлаштування безробітних на нове робоче місце за умови компенсації ЄСВ роботодавцям. Джерела стимулювання створення нових робочих місць. Відповідальність роботодавців за порушення законодавства з питань праці, зміни в трудовому законодавстві при застосуванні випробувального терміну. Кадрове діловодство у ФОП. Сучасні технології – якісний засіб швидкого комплектування вакансій (презентація відео вакансій, skype-зв’язку)»

 

13.02.2018

10.00

Семінар:

«Інформування роботодавців з питань виконання норм чинного законодавства щодо зайнятості інвалідів. Працевлаштування інвалідів на нове робоче місце за умови компенсації ЄСВ роботодавцям. Професійне навчання в Одеському центрі професійно-технічної освіти державної служби зайнятості (презентація ОЦПТО). Сучасні методи та шляхи співпраці зі службою зайнятості та укомплектування вакансій (презентація відео вакансій та skype-співбесід).

 

15.02.2018

10.00

Семінар:

 «Можливості професійного навчання на виробництві відповідно до потреб роботодавця. Перепідготовка та підвищення кваліфікації персоналу (у тому числі, осіб з інвалідністю). Навчання за ваучером, нове у законодавстві для ВПО. Професійне навчання в Одеському центрі професійно-технічної освіти державної служби зайнятості. Підтвердження результатів неформального навчання»

 

20.02.2018

10.00

Семінар:

«Послуги служби зайнятості у ситуації запланованого масового вивільнення працівників, у тому числі, осіб з інвалідністю. Фінансова підтримка підприємств у період тимчасових труднощів. Порядок подання форми №4-ПН. Професійне навчання в Одеському центрі професійно-технічної освіти державної служби зайнятості. Підтвердження результатів неформального навчання. Сучасні технології – оперативне реагування на потреби роботодавців»

 

22.02.2018

10.00

Подільський МРЦЗ

66300, м. Подільськ,

вул. Соборна, 239,

т. (04862)2-02-65

(04862)2-09-70

 

Семінар:

«Зміни до Порядку здійснення заходів сприяння зайнятості, повернення коштів, спрямованих на фінансування таких заходів, у разі порушення гарантій зайнятості для внутрішньо переміщених осіб»

 

06.02.2018

15.00

Семінар:

«Участь роботодавців у забезпеченні зайнятості населення (ст.50 Закону України «Про зайнятість населення)».

08.02.2018

15.00

Семінар:

«Презентація послуг, що надаються службою зайнятості, у тому числі, щодо вирішення питань зайнятості осіб з інвалідністю».

13.02.2018

5.00

Круглий стіл:

«Кейс-менеджмент в сфері зайнятості»

15.02.2018

15.00

Семінар:

«Легалізація зайнятості – передумова подолання безробіття».

20.02.2018

15.00

Семінар:

«Про Порядок компенсації роботодавцям витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування».

 

22.02.2018

15.00

Теплодарський МЦЗ

69490, м.Теплодар,

вул. Енергетиків,71б,

т. (067)-920-89-87

(067)-558-21-47

 

Семінар:

«Роботодавцю – компенсацію, безробітному (у тому числі особі з інвалідністю) – робоче місце. Професійна підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації в Одеському ЦПТО ДСЗ»

 

05.02.2018

13.00

Семінар:

 «Порядок організації громадських робіт та інших робіт тимчасового характеру. Працевлаштування спеціалістів, професіоналів з числа осіб з інвалідністю. Професійна підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації в Одеському ЦПТО ДСЗ»

 

14.02.2018

14.00

Семінар:

«Умови та механізм надання компенсації роботодавцям витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Працевлаштування спеціалістів, професіоналів з числа осіб з інвалідністю. Професійна підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації в Одеському ЦПТО ДСЗ».

 

20.02.2018

14.00

Семінар:

«Легалізація трудових відносин – основа захищеності працівників.  Переваги для роботодавців у вигляді компенсації фактичних витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Професійна підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації в Одеському ЦПТО ДСЗ».

 

26.02.2018

14.00

Чорноморський МЦЗ

68001, м. Чорноморськ, вул. Хантадзе, 8б,

т. (04868) 2-55-84

 

Семінар:

«Сучасні технології -  використання електронної пошти, відео вакансій, skype-зв’язку та skype-співбесід. Інформування про можливості підписання Українського Пакту заради молоді-2020» 

 

02.02.2018

15.00

Семінар:

«Нове законодавство щодо сприяння працевлаштування ВПО, у тому числі осіб з інвалідністю»

 

07.02.2018

15.00

Семінар:

«Організація громадських та інших робіт тимчасового характеру, у тому числі для осіб з інвалідністю. Скористайтесь шансом раціонально розподілити власні кошти та використати підтримку держави»

 

13.02.2018

15.00

Семінар:

«Роботодавцю – компенсацію, безробітному (у тому числі особі з інвалідністю) – робоче місце»

 

20.02.2018

15.00

Семінар:

«Презентація послуг, що надаються службою зайнятості. Порядок подання форми звітності № 3-ПН «Інформація про попит на робочу силу (вакансії)»

 

22.02.2018

15.00

Южненський МЦЗ

65481, м. Южне,

вул. Т.Г. Шевченка, 6,

т. (04842)3-01-37

(04842)3-00-46

 

Семінар:

«Про Порядок компенсації роботодавцям витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та Порядок компенсації на оплату праці за працевлаштування на умовах строкових трудових договорів зареєстрованих безробітних з числа внутрішньо переміщених осіб».

 

08.02.2018

14-00

 

 

Семінар:

«Можливості вирішення роботодавцями кадрових проблем завдяки їх участі у масових заходах (ярмарки, міні-ярмарки вакансій).  Інформування роботодавців про професійний склад  безробітних, які знаходяться на обліку в ЦЗ, зокрема про осіб з інвалідністю. Анкетування з питань підтвердження неформального навчання.»

 

22.02.2018

15.00

Ананьївський РЦЗ

66400, м. Ананьїв,

вул. Незалежності, 26в,

т. (04863)2-22-63

(04863)2-13-22

 

Семінар:

«Про порядок видачі ваучерів для підтримання конкурентоспроможності осіб на ринку праці (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20.03.2013 року №207. Послуги, що надаються роботодавцям центром зайнятості».

 

02.02.2018

08.30

Семінар:

 «Послуги, що надаються роботодавцям центром зайнятості. Сучасні методи та шляхи співпраці роботодавців зі службою зайнятості шляхом використання електронної пошти, відео-вакансій, skype-зв’язку та skype-співбесід».

 

09.02.2018

08.30

Семінар:

«Про порядок компенсації роботодавцям витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (постанова Кабінету Міністрів України від 15.04.2013 року №347)».

 

16.02.2018

08.30

Семінар:

«Про порядок подання звітності 3-ПН «Інформація про попит на робочу силу (вакансії) (згідно наказу Міністерства соціальної політики України від 31.05.2013 року №316».

 

23.02.2018

08.30

Арцизький РЦЗ

68404, м.Арциз,

вул. Соборна, 37-а,

т.(04845)3-18-32

(04845)3-29-48

 

Семінар:

«Професійне навчання в Одеському центрі професійно-технічної освіти ДСЗ - навчальному закладі сучасного європейського рівня».

 

01.02.2018

10.00

Семінар:

«Питання попередження зовнішньої нелегальної трудової міграції та торгівлі людьми».

 

08.02.2018

10.00

Семінар:

«Збереження трудового потенціалу підприємства шляхом професійної підготовки та перепідготовки кадрів під конкретне замовлення роботодавців».

 

15.02.2018

10.00

Семінар:

«Занятість осіб, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню - першочергове завдання служби зайнятості».

 

22.02.2018

10.00

Балтський РЦЗ

66100, м. Балта,

вул. Любомирська, 193а,

т. (04866)2-47-40,

(04866)2-13-31

 

Семінар:

« Організація громадських робіт  та інших робіт тимчасового характеру».

02.02.2018

10.00

Презентація роботодавця: ПП «Балтська швейна  фабрика»

07.02.2018

10.00

Семінар:

«Перепідготовка або підвищення кваліфікації працівників (у тому числі, осіб з інвалідністю) шляхом отримання ваучера.

 

15.02.2018

10.00

Семінар:

«Роботодавцю -  компенсація, безробітному ( у тому числі особі з інвалідністю)  - робоче місце»

27.02.2018

10.00

Біляївський РЦЗ

67600, м. Біляївка,

пр-т Незалежності, 15,

т. (04852)2-28-80

(04852)2-55-20

 

Семінар:

«Шляхи стимулювання роботодавців до створення нових робочих місць ( тому числі, для осіб з інвалідністю) - компенсація єдиного соціального внеску».

 

06.02.2018

11.00

Семінар:

«Інформування роботодавців щодо сучасних методів та шляхів співпраці зі службою зайнятості, а саме: використання електронної пошти, відео вакансій, Skype-зв’язку та Skype-співбесід. Інформування роботодавців щодо роботи з новою формою звітності №3-ПН «Інформація про попит на робочу силу (вакансії)».

 

08.02.2018

11.00

Семінар:

«Порядок організації громадських та інших робіт тимчасового характеру (згідно постанови КМУ від 20.03.2013 № 175)».

 

14.02.2018

11.00

Семінар:

«Порядок подання вакансій форма № 3-ПН «Інформація про попит на робочу силу (вакансії). Україна в міграційних процесах ЄС: втрати і здобутки».

 

21.02.2018

11.00

Семінар:

«Можливості професійного навчання на виробництві відповідно до потреб роботодавця. Перепідготовка та підвищення кваліфікації персоналу (у тому числі, осіб з інвалідністю). Професійне навчання в Одеському центрі професійно-технічної освіти державної служби зайнятості. Підтвердження результатів неформального навчання. Зміни в Порядку подання форми звітності № 3-ПН»

 

27.02.2018

11.00

Березівський РЦЗ

67300, м. Березівка,

пл. Шевченка, 1а,

т. (04856)2-20-15

(04856)2-16-69

 

День відкритих дверей

02.02.2018

10.00

Міні-ярмарок вакансій

06.02.2018

10.00

Семінар:

«Організація громадських робіт та інших робіт тимчасового характеру, у тому числі, для осіб з інвалідністю» Ефективне працевлаштування спеціалістів, професіоналів з числа осіб з інвалідністю. Професійна підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації в Одеському центрі ПТО ДСЗ»

 

09. 02. 2018

10.00

Семінар:

«Роботодавцю – компенсація, безробітному ( утому числі інваліду) робоче місце. Ефективне працевлаштування спеціалістів, професіоналів з числа осіб з інвалідністю. Роз’яснення щодо додержання законодавства про працю та оплату праці. Професійна підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації в Одеському центрі ПТО ДСЗ» .

 

14.02.2018

10.00

 

Семінар:

«Дієві форми  співпраці центру зайнятості та роботодавців з метою укомплектування підприємства персоналом, у тому числі, осіб з інвалідністю. Ефективне працевлаштування спеціалістів, професіоналів з числа осіб з інвалідністю. Професійна підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації дорослого населення та безробітних в Одеському центрі ПТО ДСЗ».

 

20. 02.2018

10.00

 

Семінар:

«Особливості працевлаштування громадян, які потребують додаткових гарантій. Ефективне працевлаштування спеціалістів, професіоналів з числа осіб з інвалідністю. Професійна підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації в Одеському центрі ПТО ДСЗ».

 

27.02.2018

10.00

 

Болградський РЦЗ

68702, м.Болград,

вул. Болгарських ополченців, 34,

т. (04846)4-10-92,

(04846)4-21-07

 

Семінар:

«Нові стимули для роботодавців у випадку працевлаштування внутрішньо переміщених осіб та учасників бойових дій, які брали участь в АТО».

 

07.02.2018

10.00

Семінар:

«Пошук шляхів розв’язання проблемних питань, що виникають при працевлаштуванні соціально вразливих категорій громадян з числа неповнолітніх, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування».

 

13.02.2018

10.00

Семінар:

«Стимулювання до створення нових робочих місць суб’єктами малого підприємництва - компенсація єдиного соціального внеску роботодавцям».

21.02.2018

10.00

Семінар:

«Широкий спектр соціальних послуг для роботодавців». Удосконалення сервісів надання послуг роботодавцям шляхом запровадження  електронного інформування».

 

27.02.2018

10.00

Великомихайлівський РЦЗ

67100, смт. Велика Михайлівка,

вул. Центральна, 103-а,

т. (04859)2-13-50,

(04859)4-00-08

 

Семінар:

«Інформування роботодавців щодо надання соціальних послуг, які пропонує державна служба зайнятості учасникам АТО, стимулювання роботодавців до створення нових робочих місць в разі працевлаштування вищезазначеної категорії безробітних».

 

06.02.2018

10.30

Круглий стіл  :

 «Організація проведення громадських робіт та інших робіт тимчасового характеру у т.ч. для осіб з інвалідністю.    Професійний склад безробітних, які знаходяться на обліку в службі зайнятості, зокрема, осіб з інвалідністю.

 

12.02.2018

12.00

Семінар:

«Подання інформації про попит на робочу силу до служби зайнятості  за формою №3-ПН  та інформування ДФС про прийнятих  працівників. Професійна підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації в Одеському ЦПТО ДСЗ».

 

19.02.2018

11.00

Іванівський РЦЗ

67200, смт. Іванівка,

вул. Центральна 65а,

т. (04854)2-02-35,

(04854)3-18-81

 

Семінар:

«Перепідготовка або підвищення кваліфікації працівників (у тому числі, осіб з інвалідністю) шляхом отримання ваучера».

07.02.2018

10:00

Семінар:

«Організація громадських робіт та інших робіт тимчасового характеру».

14.02.2018

10:00

Семінар:

«Тимчасова зайнятість населення завдяки організації і проведенню громадських робіт та інших робіт тимчасового характеру».

21.02.2018

 10:00

Семінар:

«Працевлаштування неповнолітніх та дітей – сиріт – один з пріоритетних напрямків співпраці з роботодавцями».

28.02.2018

10:00

Кодимський РЦЗ

66000, м. Кодима,

вул. Соборна, 69,

т.(04867)2-67-13,

(04867)2-63-73

 

Семінар:

«Про Порядок компенсації роботодавцям витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 15.04.2013 року № 347)». Ефективне працевлаштування спеціалістів, професіоналів з числа осіб з інвалідністю».

 

15.02.2018

10.00

Лиманський РЦЗ 67500,

смт. Доброслав,

вул. пр-т 40-річчя Визволення,4-а,

т. (04855)9-19-79

(04255)9-18-87

 

Семінар :

 «Громадські та інші роботи тимчасового характеру, особливості їх фінансування та організації. Професійна підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації, надання інших послуг  Одеським центром  ПТО ДСЗ»

 

02.02.2018

09.00

 Семінар:

«Відповідальність роботодавців за порушення законодавства з питань праці громадян України та іноземців. Правові та організаційні засади Закону «Про зайнятість населення» Україна в міграційних процесах ЄС:втрати і здобутки»

 

07.02.2018

09.00

Семінар:

«Стимули для роботодавців у випадку працевлаштування осіб, які мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштування та осіб з інвалідністю. Подання звітів ПОУ за формами №3-ПН, №4-ПН. Інформування роботодавців  щодо сучасних методів та шляхів  співпраці зі службою зайнятості шляхом використання електронної пошти, відео вакансій, skype-звязку, skype-співбесіди»

 

12.02.2018

09.00

Круглий стіл:

«Громадські роботи у 2018 році: проблеми та перспективи».

15.02.2018

09.00

Семінар:

«Можливості та переваги співпраці з державною службою зайнятості з метою максимального охоплення послугами для укомплектування потреби роботодавців у кадрах. Підготовка кадрів в Одеському центрі ПТО ДСЗ».

 

19.02.2018

09.00

Семінар :

«Роботодавцю – компенсація, безробітному (у тому числі особі з інвалідністю) – робоче місце. Забезпечення інформування роботодавців щодо сучасних  методів та шляхів співпраці зі службою зайнятості шляхом використання електронної пошти, відео вакансій, skype – зв’язку та skype- співбесіди. Професійна підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації в Одеському центрі ПТО ДСЗ».

 

22.02.2018

09.00

Міні-ярмарок вакансій

 

26.02.2018

10.00

Окнянський РЦЗ

67900, смт. Окни,

вул. Європейська, 11-а

т. (04861)2-12-69,

(04861)2-24-66

 

Семінар:

«Стимулювання зайнятості молоді за сприяння державної служби зайнятості»

02.02.2018

09.00

Семінар:

«Організація роботи щодо розширення видів громадських робіт у напрямку надання допомоги демобілізованим учасникам АТО,сім’ям загиблих учасників АТО та людям з інвалідністю»

 

06.02.2018

 09.00

Семінар:

«Професійне навчання осіб із числа клієнтів ЦЗ на замовлення роботодавця, в тому числі безпосередньо на робочому місці»

12.02.2018

09.00

Семінар:

«Трудове законодавство та правове регулювання трудових відносин. Ефективне працевлаштування спеціалістів, професіоналів з числа осіб з інвалідністю».

 

16.02.2018

09.00

Семінар:

«Про порядок компенсації роботодавцям витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування ( відповідно до постанови КМУ від 15.04.2013 №347 )»

 

20.02.2018

09.00

Семінар: 

«Стимулювання працевлаштування громадян, які недостатньо конкурентоспроможні на ринку праці та створення нових робочих місць суб’єктами малого підприємства»

 

26.02.2018

09.00

Кілійський РЦЗ

68300, м. Кілія,

вул. Миру, 60а,

т. (04843)4-05-91,

(04843)4-29-78

 

Семінар:

Роботодавцю - компенсація, безробітному (у тому числі особі з  інвалідністю) робоче місце.

 

06.02.2018

09.00

м. Вилкове

Семінар:

«Шляхи стимулювання роботодавців до створення нових робочих місць, у тому числі, для осіб з інвалідністю. Компенсація єдиного соціального внеску».

 

06.02.2018

10.00

м. Кілія

Семінар:

«Організація громадських робіт та інших робіт тимчасового характеру, у тому числі, для осіб з інвалідністю. Скористайтеся шансом раціонально розподілити власні кошти та використати підтримку держави»

 

13.02.2018

10.00

м.Кілія

Семінар:

«Легалізація зайнятості - крок на зустріч  працівникам (у тому числі осіб з інвалідністю)»

20.02.2018

09.00

м. Вилкове

Семінар:

«Порядок подання  звітності № 3-ПН «Інформація про попит на робочу силу (вакансії) (згідно наказу Міністерства соціальної політики України від 31.05.2013  №316)»

27.02.2018

10.00

м. Кілія

Семінар:

«Презентація послуг центру зайнятості для роботодавців щодо організації тимчасової  зайнятості безробітних з числа сільських мешканців»

09.02.2018

10.00

м. Кілія

Круглий стіл:

«Проблемні питання роботодавців при оформленні найманих працівників».

23.02.2018

10.00

м. Кілія

Любашівський РЦЗ

66502, смт Любашівка,

вул. Князя Володимира, 132а,

т. (04864)2-22-82,

(04864)2-23-04

 

День відкритих дверей:

«Новації в роботі служби зайнятості щодо сприяння розвитку та підтримці підприємців-початків. Презентація Одеського центру профтехнічної освіти. Професійна підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації в Одеському ЦПТО ДСЗ»

 

07.02.2018

10.00

Семінар:

«Надання послуг ЦЗ щодо консультування осіб з питань організації та провадження підприємницької діяльності..  Ефективне працевлаштування спеціалістів, професіоналів з числа осіб з інвалідністю».

 

14.02.2018

10.00

Семінар:

«Сучасні методи та шляхи співпраці зі службою зайнятості, а саме: використання електронної пошти, відео-вакансій, skype-зв’язку та  skype-співбесід». Ефективне працевлаштування спеціалістів, професіоналів з числа осіб з інвалідністю».

 

21.02.2018

10.00

Семінар:

«Послуги служби зайнятості, які можуть надаватися підприємствам і шукачам роботи в т.ч. професійна підготовка осіб з числа безробітних на замовлення роботодавця, компенсування ЄВ за працевлаштовану особу на новостворене робоче місце. Ефективне працевлаштування спеціалістів, професіоналів з числа осіб з інвалідністю».

 

28.02.2018

10.00

Миколаївський РЦЗ

67000, смт Миколаївка,

вул. Незалежності, 69,

т. (04857)2-26-60,

(04857)2-64-39

 

Семінар:

«Порядок  заповнення та надання   форм звітності  3-ПН, 4-ПН. Організація громадських робіт та інших робіт тимчасового характеру. Співпраця з службою зайнятості за допомогою сучасних методів,а саме:відео вакансія та skype-зв’язок.. Презентація ДНЗ «Одеського центру ПТО ДСЗ».

 

07.02.2018

10.00

Семінар:

«Ефективне працевлаштування спеціалістів, професіоналів з числа осіб з інвалідністю. Роботодавцю – компенсація, безробітному – робоче місце. Співпраця з службою зайнятості за допомогою сучасних методів, а саме:відео вакансія та skype-зв’язок. Презентація ДНЗ «Одеського центру ПТО ДСЗ»

 

14.02.2018

10.00

Семінар:

«Порядок  заповнення та надання   форм звітності  3-ПН, 4-ПН. Права та обов’язки  роботодавців у рамках соціального діалогу. Ефективне працевлаштування спеціалістів, професіоналів з числа осіб з інвалідністю. Презентація послуг, що надаються службою зайнятості. Співпраця з службою зайнятості за допомогою сучасних методів, а саме:відео вакансія та skype-зв’язок. Презентація ДНЗ «Одеського центру ПТО ДСЗ» .

 

28.02.2018

10.00

Овідіопольський РЦЗ

67800, смт. Овідіополь,

вул. Одеська, 19а,

т. (04851)3-70-98,

(04851)3-71-28

 

Семінар:

« Закон України «Про зайнятість населення»  від 05.07.2012 № 5067-VI. Ефективне працевлаштування спеціалістів, професіоналів з числа осіб з інвалідністю»

 

01.02.2018

10.00

Семінар:

«Соціальний захист працівників. Запобігання необґрунтованим звільненням. Служба зайнятості та її можливості в забезпеченні роботодавців кваліфікованим персоналом, у тому числі при виконанні робіт тимчасового характеру. Ефективне працевлаштування спеціалістів, професіоналів з числа осіб з інвалідністю»

 

09.02.2018

10.00

 

Семінар:

«Питання підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації в ОЦ ПТО ДСЗ. Укомплектування вільних робочих місць на підприємстві за допомогою служби зайнятості. Ефективне працевлаштування спеціалістів, професіоналів з числа осіб з інвалідністю»

 

13.02.2018

10.00

 Семінар:

«Порядок компенсації роботодавцям витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Ефективне працевлаштування спеціалістів, професіоналів з числа осіб з інвалідністю»

 

16.02.2018

10.00

Семінар:

«Організація громадських  та інших робіт тимчасового характеру, джерела їх фінансування, механізмів  удосконалення організації цих робіт.  Подання звітності №3-ПН «Інформація про попит на робочу силу (вакансії)».

 

23.02.2018

10.00

День відкритих дверей.

27.02.2018

11.00

Роздільнянський РЦЗ

67400, м. Роздільна, вул.Незалежності,4а,

т. (04853)3-25-25,

(04853)3-27-30

 

Семінар:

«Працевлаштування учасників бойових дій, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції. Зміни в Порядку подання форми звітності №3-ПН «Інформація про попит на робочу силу (вакансії)».

02.02.2018

 09.00

Презентація роботодавця

ТОВ «Зоря-2011»

(вид діяльності: вирощування тварин та зернових культур)

06.02.2018

09.00

Семінар:

«Дієві форми співпраці центру зайнятості та роботодавців з метою укомплектування підприємств персоналом, в тому числі, осіб з інвалідністю. Використання електронної пошти, відео-вакансій, skipe-зв’язку та skipe-співбесід».

08.02.2018

09.00

Семінар:

«Особливості працевлаштування громадян, які потребують додаткових гарантій». Можливість отримання компенсації єдиного внеску роботодавцям».

 

12.02.2018

09.00

Семінар:

«Презентація Одеського ЦПТО ДСЗ. Інформування щодо платних освітніх послуг, які надає ЦПТО ДСЗ».

 

16.02.2018

09.00

Семінар:

«Окремі правові аспекти працевлаштування неповнолітньої молоді, дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування та осіб з інвалідністю. Професійний склад безробітних, які знаходяться на обліку в службі зайнятості, зокрема, осіб з інвалідністю».

19.02.2018

09.00

 Круглий стіл:

«Послуги служби зайнятості для роботодавців»

20.02.2018

10.00

Семінар:

«Громадські роботи: допомога для громади, для безробітних — тимчасова зайнятість. Постанова КМУ «Про затвердження Порядку організації громадських та інших робіт тимчасового характеру» №175 від 20 березня 2013 року»

26.02.2018

09.00

Ренійський РЦЗ

68800, м. Рені,

вул. Соборна, 78 а,

т. (04840)4-23-55,

(04840)4-10-66

 

Семінар:

«Інформування роботодавців про подання до центру зайнятості інформації про попит на робочу силу (вакансії) з метою максимального охоплення послугами та укомплектування потреби роботодавців у кадрах. Ефективне працевлаштування спеціалістів, професіоналів з числа осіб з інвалідністю та учасників АТО. Організація громадських та інших робіт тимчасового характеру в т.ч. для осіб з інвалідністю та учасників АТО» 

 

01.02.2018

10.00

Семінар:

 «Інформування роботодавців з питань зайнятості неповнолітніх та дітей-сиріт, у т.ч. працевлаштування молоді на перше робоче місце шляхом компенсації єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Організація громадських та інших робіт тимчасового характеру, в тому числі для ВПО та осіб з інвалідністю. Послуги служби зайнятості у ситуації запланованого масового вивільнення працівників»

 

08.02.2018

10.00

Круглий стіл:

 «Налагодження співпраці та партнерських стосунків щодо впровадження нових підходів у сприянні працевлаштуванню вразливих категорій населення».

 

08.02.2018

11.00

День відкритих дверей

ФОП Дацюк Г.В.

(вид діяльності: торгівля  продовольчих товарів )

14.02.2018

14.00

Семінар:

«Стимулювання працевлаштування громадян, які недостатньо конкурентоспроможні на ринку праці та осіб з інвалідністю відповідно ст. 26,27 Закону України «Про зайнятість населення». Інформування роботодавців про можливість професійного навчання, перенавчання та підвищення кваліфікації в ДНЗ ОЦПТО ДСЗ.  Правові аспекти працевлаштування внутрішньо переміщених осіб.

 

15.02.2018

10.00

Семінар:

«Пріоритети спільної діяльності служби зайнятості, органів виконавчої влади та місцевого самоврядування з метою реалізації ефективної політики зайнятості. Інформування роботодавців про можливість професійного навчання, перенавчання та підвищення кваліфікації в ДНЗ ОЦПТО ДСЗ. Інформування роботодавців з питань запланованого масового вивільнення працівників, в тому числі осіб з інвалідністю».

 

22.02.2018

10.00

Савранський РЦЗ

66200, смт Саврань,

вул. Горького, 12,

т. (04865)3-13-83,

(04865)3-24-80

 

Семінар:

«Громадські та тимчасові роботи — спільні дії центру зайнятості та роботодавців району».

01.02.2018

10.00

Виїзний семінар-нарада

«Актуальні питання зайнятості населення на території сільських громад, в т.ч. особливості працевлаштування осіб з інвалідністю»

02.02.2018

11.00

Семінар :

«Презентація послуг, що надаються службою зайнятості, у тому числі, щодо вирішення питання зайнятості осіб з інвалідністю»

08.02.2018

10.00

Виїзний семінар-нарада:

«Актуальні питання зайнятості населення на території сільських громад, в т.ч. особливості працевлаштування осіб з інвалідністю»

14.02.2018

11.00

Семінар:

«Про внесення змін до Порядку здійснення заходів сприяння зайнятості, повернення коштів, спрямованих на фінансування таких заходів, у разі порушення гарантій зайнятості для ВПО»

15.02.2018

10.00

Виїзний семінар-нарада

«Актуальні питання зайнятості населення на території сільських громад, в т.ч. особливості працевлаштування осіб з інвалідністю»

19.02.2018

11.00

Виїзний семінар-нарада

«Актуальні питання зайнятості населення на території сільських громад, в т.ч. особливості працевлаштування осіб з інвалідністю»

22.02.2018

11.00

Виїзний семінар-нарада

«Актуальні питання зайнятості населення на території сільських громад, в т.ч. особливості працевлаштування осіб з інвалідністю»

26.02.2018

11.00

Саратський РЦЗ

68200, смт. Сарата,

вул. Чкалова, 8,

т. 04840-2-18-15

 

Семінар:

«Організація професійного навчання на підприємстві під замовлення роботодавця. Перепідготовка та підвищення кваліфікації персоналу. шляхи стимулювання роботодавців до створення нових робочих місць, у тому числі, для осіб з інвалідністю»

 

21.02.2018

11.00

Семінар:

«Презентація послуг, що надаються службою зайнятості, у тому числі щодо вирішення питань зайнятості осіб з інвалідністю».

 

08.02.2018

11.00

Семінар:

«Про порядок компенсації роботодавцям витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування».

27.02.2018

11.00

Тарутинський РЦЗ

68500, смт Тарутине, вул.Шевченко, 4,

т.04847-3-14-50,

04847-3-15-00

 

Семінар:

«Презентація послуг, що надаються службою зайнятості, у тому числі щодо вирішення питань зайнятості осіб з інвалідністю та співпраці у вирішенні проблем працевлаштування безробітних.  Порядок подання звітності № 3-ПН «Інформація про попит на робочу силу (вакансії)»

 

07.02.2018

10.00

Семінар:

«Організація громадських робіт та інших робіт тимчасового характеру, у тому числі, для осіб з інвалідністю. Професійна підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації дорослого населення та безробітних в Одеському центрі ЦПТО ДСЗ»

 

14.02.2018

10.00

Семінар:

"Правові та організаційні засади Закону «Про зайнятість населення» у тому числі, щодо працевлаштування осіб з інвалідністю».

 

21.02.2018

10.00

Семінар:

«Порядок компенсації роботодавцям витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого постановою КМУ від 15.04.2013р. № 347».

 

 

28.02.2018

10.00

Татарбунарський РЦЗ 68100,

м. Татарбунари,

вул. Центральна, 12,

т. (04844)3-17-38,

(04844)3-15-45

 

Круглий стіл:

«Тимчасові та громадські роботи, як вид тимчасової зайнятості громадян, в тому числі для осіб з обмеженими можливостями, неповнолітніх та дітей-сиріт. Оплата праці та соціальні гарантії для виконавців цих робіт. Правове регулювання та законодавчі аспекти трудових відносин. Презентація Одеського ЦПТО».

 

01.02.2018

10.00

Семінар:

«Порядок компенсації роботодавцям витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Сприяння працевлаштування осіб з числа безробітних, а також особи які недостатньо конкурентоспроможні на ринку праці в тому числі дітей – сиріт, неповнолітніх,  осіб  з інвалідністю та  учасників АТО. Презентація ЦПТО».

 

08.02.2018

10.00

Семінар:

«Співпраця з роботодавцями в напрямку надання соціальних послуг службою зайнятості. Сприяння зайнятості осіб з числа безробітних, осіб які мають додаткові гарантії та осіб з інвалідністю, а також осіб, які переміщуються з тимчасово окупованої території та районів проведення АТО.Презентація Одеського ЦПТО».

 

15.02.2018

10.00

Семінар:

«Легалізація заробітної плати, як передумова подолання безробіття. Правове регулювання та законодавчі аспекти трудових відносин. Професійна підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації безробітних в Одеському ЦПТО ДСЗ».

 

22.02.2018

10.00

Захарівський РЦЗ

66700, смт. Захарівка,

вул. 1 Травня,26-а,

т. (04860)9-42-10,

(04860)9-18-61

 

Семінар:

«Про порядок компенсації роботодавцям витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Інформація щодо працевлаштування осіб з інвалідністю у 2017 році та перспективи працевлаштування у подальшому».

 

02.02.2018

11.00

Семінар:

«Організація громадських та інших робіт тимчасового характеру для додаткової зайнятості безробітних, у тому числі осіб з інвалідністю. Легалізація трудових відносин – основа захищеності працівників. Україна в міграційних процесах до ЄС, втрати і здобутки. Працевлаштування та зайнятість з числа осіб з інвалідністю».

 

09.02.2018

11.00

Семінар:

«Інформування про послуги служби зайнятості та сучасні методи співпраці зі службою зайнятості. Ознайомлення з професійним складом безробітних, які знаходяться на обліку в службі зайнятості. Ефективне працевлаштування спеціалістів, професіоналів з числа осіб з інвалідністю».

 

16.02.2018

11.00

Семінар:

«Дотримання норм чинного законодавства про зайнятість, порядок виплати заробітної плати, складання графіків відпусток, створення гідних умов використання найманої праці.  Засади проведення перевірок державним інспектором з праці. Ефективне працевлаштування спеціалістів, професіоналів з числа осіб з інвалідністю».

 

23.02.2018

11.00

 

Ширяївський РЦЗ

66800, смт. Ширяєве, вул.Соборна,135а,

т. (04858) 2-21-38,

(04858) 2-11-69

 

Семінар :

«Професійне навчання в Одеському центрі професійно-технічної освіти державної служби зайнятості-навчальному закладі сучасного європейського рівня».

 

06.02.2018

11.00

Семінар:

«Стимулювання створення та збереження робочих місць і забезпечення ефективності зайнятості».

 

13.02.2018

11.00

Семінар:

«Про Порядок компенсації роботодавцям витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування».

 

20.02.2018

11.00

Семінар:

«Про порядок подання форми звітності №4-ПН. Інформація про заплановане масове вивільнення працівників у зв’язку зі змінами в організації виробництва і праці».

 

27.02.2018

11.00

Анонс/Подія: 
Анонс події