В першу неділю вересня в Україні відзначається День підприємця. Свято встановлено Указом Президента № 1110/98 від 05.10.1998, щоб відзначити важливу роль, яку відіграє цей сектор економіки у формуванні нового економічного ладу, розвитку демократії та громадянського суспільства.

Хто такий підприємець і що таке підприємництво?

За багатьма даними підприємець - це людина, яка організовує власну справу, керує нею і водночас бере на себе відповідальність і ризикує з метою отримання прибутку.

Розглянемо, які вимоги висуває цей вид діяльності до звичайної людини. Вони, практично, стандартні.

Необхідно мати:

- здібності: організаційні, підприємницькі;

- знання: економічні, юридичні, з менеджменту, маркетингу та психології;

- індивідуальні риси: відповідальність, цілеспрямованість, ініціативність, наполегливість, працездатність, дисциплінованість, працелюбність;

- здоров'я;

- досвід, підприємницьку ініціативу.

Слід думати:

- стратегічно;

- системно;

- економічно;

- логічно;

- просторово;

- оперативно.

Необхідно бути:

- винахідливим, компетентним, рішучим;

- відданим своєму підприємству;

- комунікабельним;

- самостійним у прийнятті і реалізації рішень.

Обов'язково знати:

- стратегію і тактику теорії управління, ринок споживачів, конкурентів і становище підприємства на ринку, цілі і завдання підприємства, засоби реалізації стратегії та нормалізації діяльності підприємства;

- методи управління: економічні, адміністративні, соціально-психологічні; фінансами, технологією, ринком, обсягом продукції, якістю тощо;

- об'єкт управління: організаційну структуру, структуру товару, структуру основних фондів і обігових коштів, структуру персоналу і способи мотивації до праці, головних постачальників і споживачів товару;

- систему, до якої входить об'єкт управління: компанію, асоціацію, акціонерне товариство, концерн, спільне підприємство, виробниче об'єднання тощо;

- систему відносин об'єкту управління зі: споживачами товару (замовниками), конкурентами на ринку постачальників сировини, енергетичних ресурсів, банками, підприємствами, фірмами, інспекціями (податковою, охорони праці, екологічною, санітарною, пожежною, митною, профспілковою), громадськими організаціями регіону.

Безумовно дотримуватися:

- законів, рішень уряду, органів місцевої влади тощо.

Треба вміти:

- визначати стратегію розвитку підприємства;

- ставити реальні цілі і завдання, ризикувати;

- аналізувати, планувати, передбачати, приймати рішення;

- керувати персоналом, фінансами, виробництвом, якістю;

- йти на компроміс.

Звичайно, що чудова ідея та наявність коштів не принесуть успіху, якщо ними скористається особистість, яка не має відповідних ділових рис.