Категорія

Документи

Максимальний строк

іноземні наймані працівники (також гіг-працівники та учасники відсічі та стримування збройної агресії РФ)

1) заява за формою, встановленою КМУ;

2) копія сторінок паспортного документа іноземця або особи без громадянства з особистими даними разом з перекладом українською мовою, засвідченим в установленому порядку;

3) кольорова фотокартка розміром 3,5 x 4,5 см;

4) проект трудового договору (контракту) або гіг-контракту з іноземцем, засвідчений роботодавцем;

5) документ про внесення плати за видачу дозволу (крім учасників відсічі та стримування збройної агресії РФ).

 

не більше 2 років

відряджені іноземні працівники

1) заява за формою, встановленою КМУ;

2) копія сторінок паспортного документа іноземця або особи без громадянства з особистими даними разом з перекладом українською мовою, засвідченим в установленому порядку;

3) кольорова фотокартка розміром 3,5 x 4,5 см;

4) копія зовнішньоекономічного договору (контракту), укладеного між українським та іноземним суб’єктами господарювання, яким передбачено застосування праці іноземців та осіб без громадянства, направлених іноземним роботодавцем в Україну для виконання певного обсягу робіт (надання послуг);

5) копія документа, що підтверджує наявність трудових відносин іноземного працівника з іноземним роботодавцем, який його відрядив;

6) документ про внесення плати за видачу дозволу.

 

не більше 3 років

внутрішньо-корпоративні цесіонарії

1) заява за формою, встановленою КМУ;

2) копія сторінок паспортного документа іноземця або особи без громадянства з особистими даними разом з перекладом українською мовою, засвідченим в установленому порядку;

3) кольорова фотокартка розміром 3,5 x 4,5 см;

4) копія рішення іноземного суб’єкта господарювання про переведення іноземця або особи без громадянства на роботу в Україну із визначенням строку його роботи;

5) копія трудового договору (контракту), укладеного українським суб’єктом господарювання з іноземцем або особою без громадянства

6) документ про внесення плати за видачу дозволу.

 

не більше 3 років

 

іноземці та особи без громадянства, стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту;

 

іноземці та особи без громадянства, які оскаржують рішення про відмову оформленні документів для  вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту

1) заява за феормою, встановлною КМУ;

2) кольорова фотокартка розміром 3,5 x 4,5 см;

3) проект трудового договору (контракту)з іноземцем, засвідчений роботодавцем;

4) копія рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, або копія довідки про звернення за захистом в Україні.

не більше 1 року

особи, які подали заяву про визнання особою без громадянства та особи, які оскаржують рішення про відмову у визнанні особою без громадянства

1) заява за формою, встановленою КМУ;

2) кольорова фотокартка розміром 3,5 x 4,5 см;

3) проект трудового договору (контракту) з іноземцем, засвідчений роботодавцем;

4) копія довідки встановленого зразка про звернення за визнанням особою без громадянства.

 

не більше 1 року

іноземці та особи без громадянства, які прибули в Україну з метою навчання у закладах вищої освіти та мають намір у період навчання та після закінчення навчання, за умови працевлаштування не пізніше ніж за 30 календарних днів до моменту завершення навчання, провадити трудову діяльність в Україні

1) заява за формою, встановленою КМУ;

2) копія сторінок паспортного документа іноземця або особи без громадянства з особистими даними разом з перекладом українською мовою, засвідченим в установленому порядку;

3) кольорова фотокартка розміром 3,5 x 4,5 см;

4) проект трудового договору (контракту) з іноземцем, засвідчений роботодавцем;

5) копія наказу закладу вищої освіти України про зарахування та встановлення періодів навчання для студентів – іноземців або осіб без громадянства;

6) письмова згода закладу вищої освіти України (у довільній формі) щодо працевлаштування іноземного студента та зобов’язання такого закладу повідомити територіальному органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, про відрахування іноземця або особи без громадянства з такого закладу;

7) копія посвідки на тимчасове проживання;

8) копія документа про вищу освіту, засвідчена в установленому порядку.

не більше 1 року