03.04.2023 | 14:27

29 березня 2023 року набула чинності Постанова КМУ від 24.03.2023 №264, якою затверджено Порядок професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації зареєстрованих безробітних (далі - Порядок).

Затверджений Порядок – є реалізацією ст.35 Закону України «Про зайнятість населення» та визначає механізм організації професійного навчання безробітних.

Суттєві відміни від попереднього Порядку (який був затверджений спільним наказом Мінсоцполітики та МОН від 31.05.2013 №318/655):

 - зарахування до закладів освіти та навчання в них, а також забезпечення місцем проживання буде здійснюватися на підставі сертифікату на навчання та сертифікату на проживання у період навчання;

- передбачена можливість вибору безробітним місця навчання та місця проживання із:

  • переліку закладів освіти (згідно відбору, який проводитимуться центром зайнятості);
  • переліку закладів профтехосвіти ДСЗ (ЦПТО ДСЗ);
  • переліку роботодавців, які замовили та здійснюють профнавчання на робочому місці за інд.формою навчання або шляхом стажування (обов’язковою умовою є подальше працевлаштування цими роботодавцями);
  • роботодавцям надано можливість здійснювати попередній відбір безробітних, які виявили бажання пройти профнавчання на робочому місці або навчатися за дуальною формою, (!) перед отриманням ними сертифікатів на навчання.

Сертифікат на навчання - документ, що дає безробітному право на профнавчання в закладі освіти та гарантує оплату закладу освіти або роботодавцю, що надають платні освітні послуги з організації профнавчання безробітних, вартості навчання в розмірі, що не перевищує 10 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня п.р. (26840 грн.)

Сертифікат на проживання в період навчання — документ, що дає безробітному право на забезпечення місцем проживання на період навчання в разі розташування вибраного ним закладу освіти не за місцем реєстрації його як безробітного та/або не за задекларованим/зареєстрованим місцем проживання (перебування), та гарантує оплату закладу освіти або роботодавцю вартості проживання безробітного в період навчання в розмірі, що не перевищує п’яти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня поточного року, за весь період проживання (13420 грн.).

За безробітним під час профнавчання, що здійснюється згідно з договором, зберігається виплата допомоги по безробіттю у розмірах і в строки, що встановлені відповідно до законодавства.

За результатами профнавчання:

за робітничими професіями - здобувачі освіти з числа безробітних отримують свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації або документ про присвоєння часткової професійної кваліфікації;

підвищення кваліфікації - здобувачі освіти з числа безробітних з вищою та фаховою передвищою освітою отримують документ про підвищення кваліфікації;

профнавчання на робочому місці (на виробництві) шляхом інд. навчання або стажування - безробітні отримують довідку довільної форми.

Заклад освіти вносить запис про період професійного навчання безробітного до його трудової книжки (за наявності).