20.09.2022 | 11:07

Якщо ви плануєте подати  заявку на отримання гранту і не знаєте на що можна витратити ці кошти, ця інформація  саме для вас.

Згідно п.5 постанови Кабінету Міністрів № 738 від 21.06.2022 « Деякі питання надання грантів бізнесу», кошти йдуть на:

- придбання обладнання, необхідного для провадження господарської діяльності отримувачем, яке не підлягає відчуженню до виконання умов договору про надання мікрогранту на створення або розвиток власного бізнесу (крім випадків відчуження внаслідок звернення стягнення на нього уповноваженим банком відповідно до договору застави);

- закупівля ліцензійного програмного забезпечення, тварин, сировини, матеріалів, товарів та послуг, пов’язаних з виробництвом продукції/ наданням послуг (якщо такі витрати становлять не більше 20 відсотків розміру мікрогранту) (деталі зазначаються отримувачем у бізнес-плані);

- послуги маркетингу та реклами (якщо така послуга становить не більше 10 відсотків розміру мікрогранту);

- орендна плата за нежитлове приміщення (якщо така орендна плата становить не більше 25 відсотків розміру мікрогранту);

- орендна плата за обладнання (якщо така орендна плата становить не більше 10 відсотків розміру мікрогранту);

- лізинг обладнання (крім автомобілів, мотоциклів та інших транспортних засобів особистого користування);

- використання у підприємницькій діяльності прав інших суб’єктів господарювання (комерційна концесія).

Деталі https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/738-2022-%D0%BF