Центри зайнятості реалізують механізм видачі ваучерів для підтримання конкурентоспроможності осіб на ринку праці (далі - ваучери) відповідно до Порядку видачі ваучерів для підтримання конкурентоспроможності осіб на ринку праці, який затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2015 № 207 (далі - Порядок). Цим Порядком визначені категорії осіб, які мають право на отримання ваучеру (пункт 1 Порядку).

Відповідно до пункту 3 Порядку, на підставі ваучера здійснюються перепідготовка, спеціалізація, підвищення кваліфікації за професіями та спеціальностями згідно з пріоритетними видами економічної діяльності, підготовка на наступному освітньо-кваліфікаційному рівні (далі - навчання).

Звертаємо увагу, що Порядок не передбачає видачу ваучера для навчання шляхом здобуття особою ступеня освіти за іншою спеціальністю на основі здобутої вищої освіти.

З цієї причини центри зайнятості не можуть видавати ваучери для здобуття особою ступеня освіти за іншою спеціальністю на основі здобутої вищої освіти, хоча в системі вищої освіти України можливість здобуття другої (наступної) вищої освіти реалізована (ст. 60 Закону України «Про вищу освіту»).

Відповідно до ст. 18 Закону України «Про освіту» (пункт 6, абзац 3), перепідготовка – це освіта дорослих, спрямована на професійне навчання з метою оволодіння іншою (іншими) професією (професіями). Таким чином, перепідготовка на підставі виданого центром зайнятості ваучера здійснюється виключно за професіями.

Враховуючи вищезазначене, особи, які мають вищу освіту, за умови відповідності вимогам, зазначеним в Порядку,  можуть отримати ваучер для:

  • перепідготовки за однією із професій, внесених до Переліку професій, спеціальностей, напрямів підготовки та підвищення кваліфікації, для навчання за якими може бути виданий ваучер, затвердженого Наказом Міністерства соціальної політики України 25.06.2015 № 661 (далі - Перелік);
  • спеціалізації або підвищення кваліфікації в межах наявної в особи спеціальності у разі, якщо ця спеціальність входить до Переліку. 
Анонс/Подія: 
Анонс події