Назва центру зайнятості, вид та тема заходу

Дата та час

проведення заходу

Одеський МЦЗ

65078, м. Одеса

вул. Ген. Петрова, 22-в,

т. (048) 705 50 15

(048) 705 50 55

 

Семінар:

«Порядок компенсації роботодавцям витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, затвердженого постановою КМУ від 15.04.2013р. №347. Нові стимули для роботодавців у випадку працевлаштування внутрішньо переміщених осіб, у тому числі для осіб з інвалідністю».

 01.08.2018

10.00

Семінар:

«Шляхи подальшого вдосконалення співпраці центру зайнятості із кадровими службами, спрямованої на зміцнення кадрового потенціалу підприємств, у тому числі, на яких працюють особи з інвалідністю».

03.08.2018

10.00

Семінар:

«Порядок здійснення заходів сприяння зайнятості, повернення коштів, спрямованих на фінансування таких заходів, у разі порушення гарантій зайнятості для внутрішньо переміщених осіб, затвердженого постановою КМУ від 08.09.2015р. №696.  Правові та організаційні заходи Закону «Про зайнятість населення», у тому числі для осіб з інвалідністю».

06.08.2018

10.00

Семінар:

«Організація громадських робіт та інших робіт тимчасового характеру, у тому числі для осіб з інвалідністю. Скористайтеся шансом раціонально розподілити власні кошти та використати підтримку держави».

08.08.2018

10.00

Семінар:

«Роз’яснення п.4 ч.3 ст.50 Закону України «Про зайнятість населення» (3-ПН). Дієві форми співпраці центру зайнятості та роботодавців з метою укомплектування підприємства персоналом, у тому числі осіб з інвалідністю».

10.08.2018

10.00

Семінар:

«Працевлаштування безробітних на нові робочі місця, в тому числі осіб, які недостатньо конкурентоспроможні  на ринку праці. Презентація послуг, що надаються службою зайнятості, у тому числі щодо вирішення питань зайнятості осіб з інвалідністю».

13.08.2018

10.00

Семінар:

«Постанова правління Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття від 30.03.2018 №163 «Про розвиток системи професійного навчання безробітних на виробництві під потреби роботодавців; умови, способи співпраці та взаємодія із роботодавцями для наближення існуючої системи професійно-технічного навчання до вимог роботодавців».

15.08.2018

10.00

Семінар:

«Сучасні підходи до працевлаштування, в тому числі осіб з інвалідністю. Презентація послуг, що надаються службою зайнятості».

17.08.2018

10.00

Семінар:

«Порядок компенсації роботодавцям витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, затвердженого постановою КМУ від 15.04.2013р. №347. Нові стимули для роботодавців у випадку працевлаштування внутрішньо переміщених осіб, у тому числі для осіб з інвалідністю».

20.08.2018

10.00

ЯРМАРОК ВАКАНСІЙ

22.08.2018

11.00

Семінар:

«Окремі правові аспекти з питань працевлаштування осіб з інвалідністю».

23.08.2018

10.00

Семінар:

«Порядок здійснення заходів сприяння зайнятості, повернення коштів, спрямованих на фінансування таких заходів, у разі порушення гарантій зайнятості для внутрішньо переміщених осіб, затвердженого постановою КМУ від 08.09.2015р. №696.  Правові та організаційні заходи Закону «Про зайнятість населення», у тому числі для осіб з інвалідністю».

27.08.2018

10.00

Семінар:

«Порядок подання форми звітності 4-ПН «Інформація про заплановане масове вивільнення працівників у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці».

29.08.2018

10.00

Семінар:

«Порядок підтвердження результатів неформального професійного навчання осіб за робітничими професіями, затверджений постановою КМУ від 15. 05. 2013р. №340. Послуги, які надаються ЦПТО, у тому числі для осіб з інвалідністю».

31.08.2018

10.00

Суворовський РЦЗ

65111,  м. Одеса,

пр-т  Добровольського, 145-а,

т. (048) 705-16-34

    (048) 725-16-44

 

Семінар:

«Інформування роботодавців з питань зайнятості молоді, неповнолітніх та дітей-сиріт, у тому числі осіб з інвалідністю. Працевлаштування безробітних з компенсацією єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Обговорення постанови КМУ від 08.09.2015 №696 «Про затвердження Порядку здійснення заходів сприяння зайнятості, повернення коштів, спрямованих на фінансування таких заходів, у разі порушення гарантій зайнятості для внутрішньо переміщених осіб ( зі змінами)».

02.08.2018

14.00

Семінар:

«Сучасна служба зайнятості та її можливості в частині укомплектування роботодавців кваліфікованим персоналом, у тому числі осіб з інвалідністю. Інформування роботодавців щодо особливостей працевлаштування внутрішньо переміщених осіб, учасників антитерористичної операції та біженців. Обговорення постанови КМУ від 08.09.2015 №696 «Про затвердження Порядку здійснення заходів сприяння зайнятості, повернення коштів, спрямованих на фінансування таких заходів, у разі порушення гарантій зайнятості для внутрішньо переміщених осіб ( зі змінами)».

06.08.2018

14.00

Семінар:

«Масове вивільнення працівників з ініціативи роботодавця. Своєчасне подання підприємствами звітів за формами № 3-ПН, 4-ПН».« Обговорення постанови КМУ від 08.09.2015 №696 «Про затвердження Порядку здійснення заходів сприяння зайнятості, повернення коштів, спрямованих на фінансування таких заходів, у разі порушення гарантій зайнятості для внутрішньо переміщених осіб ( зі змінами). Порядок надання роботодавцями територіальним органам Державної служби зайнятості інформації про зайнятість та працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню».

10.08.2018

14.00

Семінар:

«Інформування про послуги служби зайнятості та сучасні методи співпраці зі службою зайнятості

«Ознайомлення з професійним складом безробітних, які знаходяться на обліку в службі зайнятості».

13.08.2018

14.00

Семінар:

«Порядок укладання договору про стажування студентів вищих та учнів професійно-технічних навчальних закладів на підприємствах, в установах та організаціях. Інформування щодо організації підтвердження результатів неформального професійного навчання осіб за робітничими професіями. Економія фонду оплати праці шляхом працевлаштування молоді, неповнолітніх та дітей сиріт, у тому числі осіб з інвалідністю з компенсацією єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування».

16.08.2018

14.00

Семінар:

«Інформування роботодавців щодо сучасних методів та шляхів співпраці зі службою зайнятості, а саме: використання електронної пошти, відео вакансій, Skype- зв’язку та Skype-співбесід. Інформування роботодавців щодо роботи з новою формою звітності №3-ПН «Інформація про попит на робочу силу (вакансії). Інформування роботодавців щодо працевлаштування спеціалістів, професіоналів з числа осіб з інвалідністю».

20.08.2018

14.00

Семінар:

«Інформація по легалізації заробітної плати. Інформування роботодавців про зміни до Постанови КМУ від 26.09.2001 року  №1266 «Про обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням» від 26.06.2015 року №439, яка набрала чинність з 04.07.2015 року. Інформування роботодавців щодо працевлаштування спеціалістів, професіоналів з числа осіб з інвалідністю».

22.08.2018

14.00

Семінар:

«Організація громадських та інших робіт тимчасового характеру для додаткової зайнятості безробітних, у тому числі осіб з інвалідністю. Легалізація трудових відносин – основа захищеності працівників. Україна в міграційних процесах до ЄС, втрати і здобутки».

27.08.2018

14.00

Семінар:

«Шляхи вирішення зайнятості інвалідів, а саме ефективне працевлаштування спеціалістів, професіоналів з числа осіб з інвалідністю. Інформування роботодавців щодо компенсації єдиного внеску, які працевлаштовують на нове робоче місце недостатньо конкурентоспроможних громадян».

29.08.2018

14.00

Семінар:

«Інформування роботодавців з питань щодо особливостей працевлаштування переселенців та осіб, які переміщуються з тимчасово окупованою території та біженців. Презентація платних освітніх послуг Одеського ЦПТО ДСЗ щодо підготовки за професіями».

31.08.2018

14.00

Міні-ярмарок вакансій

 

За потребою

роботодавця

Б.-Дністровський МРЦЗ

67700,  м. Білгород-Дністровський,

вул. Миколаївська, 12,

т. (04849)3-58-61

    (04849)3-14-08

 

Семінар:

«Поповнення банку даних про вільні робочі місця для осіб з інвалідністю – шлях до вирішення зайнятості такої категорії громадян».

02.08.2018

09.00

Семінар:

«Організація професійного навчання безробітних, у т.ч. з застосуванням елементів дуальної форми,  з подальшим працевлаштуванням».

09.08.2018

09.00

Семінар:

«Соціальна відповідальність – ознака сучасного роботодавця. Подання вакансій до центру зайнятості та шляхи їх укомплектування. Забезпечення рівних прав та можливостей для працівників при прийнятті на роботу – позитивний імідж організації та сучасного керівника».

16.08.2018

09.00

Семінар:

«Компенсація єдиного соціального внеску -  стимули роботи для роботодавців».

23.08.2018

09.00

 

Міні-ярмарок вакансій

 

За потребою

роботодавця

Ізмаїльський МРЦЗ

68600, м. Ізмаїл,

пр. Суворова, 32,

т. (04841)2-07-18

   (04841)2-10-07

 

Семінар:

«Інформування роботодавців з питань виконання норм чинного законодавства щодо зайнятості осіб з інвалідністю. Працевлаштування осіб з інвалідністю на нове робоче місце за умови компенсації ЄСВ роботодавцям. Професійне навчання в Одеському центрі професійно-технічної освіти державної служби зайнятості (презентація ОЦПТО). Профнавчання на виробництві, в тому числі із застосуванням дуальної форми. Сучасні методи та шляхи співпраці зі службою зайнятості та комплектації вакансій (презентація відео вакансій та skype-співбесід). Створення  роботодавцями «Електронного кабінету». Можливості використання електронних кабінетів та їх  переваги у роботі».

02.08.2018

10.00

Семінар:

«Працевлаштування безробітних на нове робоче місце за умови компенсації ЄСВ роботодавцям. Джерела стимулювання створення нових робочих місць. Відповідальність роботодавців за порушення законодавства з питань праці, зміни в трудовому законодавстві при застосуванні випробувального терміну. Кадрове діловодство у ФОП. Сучасні технології – якісний засіб швидкого комплектування вакансій (презентація відео вакансій, skype-зв’язку). Створення роботодавцями «Електронного кабінету». Можливості використання електронних кабінетів та їх  переваги у роботі».

08.08.2018

10.00

Семінар:

«Професійний склад осіб, які знаходяться на обліку в центрі зайнятості, в т.ч. осіб з інвалідністю. Можливості сучасного профнавчання в системі ЦПТО та безпосередньо у роботодавця. Механізм організації громадських та інших робіт  тимчасового характеру».

10.08.2018

10.00

Семінар:

«Можливості професійного навчання на виробництві відповідно до потреб роботодавця. Перепідготовка та підвищення кваліфікації персоналу (у тому числі, осіб з інвалідністю). Навчання за ваучером. Професійне навчання в Одеському центрі професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості. Створення  роботодавцями «Електронного кабінету». Можливості використання електронних кабінетів та їх  переваги у роботі підтвердження результатів неформального навчання».

15.08.2018

10.00

Семінар:

«Послуги служби зайнятості у ситуації запланованого масового вивільнення працівників, у тому числі, осіб з інвалідністю. Фінансова підтримка підприємств у період тимчасових труднощів. Порядок подання форми №4-ПН. Професійне навчання в Одеському центрі професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості. Підтвердження результатів неформального навчання. Сучасні технології – оперативне реагування на потреби роботодавців. Створення  роботодавцями «Електронного кабінету». Можливості використання електронних кабінетів та їх  переваги у роботі».

17.08.2018

10.00

Семінар:

«Підвищення якісного рівня інформації про вакансії, в т.ч. з наданням житла (гуртожитку) – засіб вирішення  проблеми працевлаштування осіб та оперативного укомплектування вакансій. Професійне навчання в Одеському центрі професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості. Підтвердження результатів неформального навчання. Сучасні технології – оперативне реагування на потреби роботодавців. Створення  роботодавцями «Електронного кабінету». Можливості використання електронних кабінетів та їх  переваги у роботі».

22.08.2018

10.00

Міні-ярмарок вакансій

За потребою

роботодавця

Подільський МРЦЗ

66300, м. Подільськ,

вул. Соборна, 239,

т. (04862)2-02-65

    (04862)2-09-70

 

Семінар:

«Презентація послуг, що надаються службою зайнятості, у тому числі з питань зайнятості осіб з інвалідністю».

07.08.2018

15.00

Семінар:

«Сучасні інформаційні технології, електронний кабінет роботодавця».

09.08.2018

15.00

Семінар:

«Сучасні інформаційні технології, електронний кабінет роботодавця».

14.08.2018

15.00

Міні-ярмарок вакансій за участю військових частин

15.08.2018

10.00

Семінар:

«Можливості розвитку та розширення напрямків бізнесу у сільській місцевості».

21.08.2018

15.00

Семінар:

«Можливості розвитку та розширення напрямків бізнесу у сільській місцевості».

28.08.2018

15.00

Міні-ярмарок вакансій

 

За потребою

роботодавця

Теплодарський МЦЗ

69490, м.Теплодар,

вул. Енергетиків,71б,

т. (067)-920-89-87

   (067)-558-21-47

 

Семінар:

«Участь роботодавців у забезпеченні зайнятості населення. Права та обов’язки роботодавців. Відповідальність за порушення законодавства про зайнятість населення».

02.08.2018

14.00

Семінар:

«Умови та механізм надання компенсації роботодавцям витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування».

09.08.2018

14.00

Семінар:

«Про впровадження елементів дуальної системи навчання у професійну підготовку кваліфікованих робітників».Потреба роботодавців в робітничих професіях».

23.08.2018

11.00

Круглий стіл:

«Співпраця МЦЗ м. Теплодар та соціальних партнерів - передумова успішного вирішення проблеми безробіття».

30.08.2018

14.00

Міні–ярмарок вакансій

 

За потребою

роботодавця

Чорноморський МЦЗ

68001, м. Чорноморськ,

вул. Хантадзе, 8б,

т. (04868) 2-55-84

 

Міні-ярмарок вакансій

За потребою

роботодавця

Семінар:

«Переваги та особливості навчання на виробництві, в т. ч. дуального навчання.   Дієві форми співпраці центру зайнятості та роботодавців з метою укомплектування підприємства персоналом, у тому числі осіб з інвалідністю».

03.08.2018

15.00

Семінар:

«Нове законодавство щодо сприяння працевлаштування ВПО, у тому числі осіб з інвалідністю.  Особливості дуального навчання».

09.08.2018

15.00

Семінар:

Організація громадських та інших робіт тимчасового характеру, у тому числі для інвалідів. Скористайтесь шансом раціонально розподілити власні кошти та використати підтримку держави. Особливості дуального навчання

15.08.2018

15.00

Семінар:

Роботодавцю – компенсацію, безробітному (у тому числі особі з інвалідністю) – робоче місце. Інформування про можливості підписання Українського Пакту заради молоді-2020».

22.08.2018

15.00

Семінар:

 Презентація послуг, що надаються службою зайнятості. Порядок подання форми звітності № 3-ПН «Інформація про попит на робочу силу (вакансії)». Особливості дуального навчання.

28.08.2018

15.00

Южненський МЦЗ

65481, м. Южне,

вул. Т.Г. Шевченка, 6,

т. (04842)3-01-37

(04842)3-00-46

 

Семінар:

«Можливості вирішення роботодавцями кадрових проблем завдяки їх участі у масових заходах (ярмарки, міні-ярмарки вакансій). Інформування роботодавців про професійний склад  безробітних, які знаходяться на обліку в ЦЗ, зокрема про осіб з інвалідністю. Анкетування з питань підтвердження неформального навчання».

13.09.2018

14.00

 

Міні-ярмарок вакансій

За потребою роботодавця

Ананьївський РЦЗ

66400, м. Ананьїв,

вул. Незалежності, 26в,

т. (04863)2-22-63

    (04863)2-13-22

 

Семінар:

«Шляхи стимулювання роботодавців до створення нових робочих місць, у тому числі, для осіб з інвалідністю. Компенсація єдиного соціального внеску».

03.08.2018

08.30

Семінар:

 «Про порядок видачі ваучерів для підтримання конкурентоспроможності осіб на ринку праці (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16 січня 2013 №20)».

10.08.2018

08.30

Семінар:

«Про порядок подання звітності 3-ПН «Інформація про попит на робочу силу (вакансії) (згідно наказу Міністерства соціальної політики України від 31.05.2013 року №316».

17.08.2018

08.30

Семінар:

«Збереження трудового потенціалу підприємства шляхом професійної підготовки та перепідготовки кадрів під конкретне замовлення роботодавців».

23.08.2018

08.30

 

Міні-ярмарок вакансій

За потребою

роботодавця

Арцизький РЦЗ

68404, м.Арциз,

вул. Соборна, 37-а,

т.(04845)3-18-32

   (04845)3-29-48

 

Семінар:

«Правові та організаційні засади ЗУ «Про зайнятість населення» у т.ч. щодо працевлаштування осіб з інвалідністю».

02.08.2018

10.00

Семінар:

«Особливості працевлаштування громадян,які потребують додаткових гарантій».

09.08.2018 –

10.00

Семінар:

«Надання роботодавцям компенсації ЄСВ на працевлаштування безробітних у т.ч. учасників АТО».

16.08.2018

10.00

Семінар:

«Послуги служби зайнятості у ситуації запланованого масового вивільнення працівників, у т.ч. осіб з інвалідністю».

23.08.2018

10.00

Міні-ярмарок вакансій

За потребою

роботодавця

Балтський РЦЗ

66100,  м. Балта,

вул. Любомирська, 193а,

т. (04866)2-47-40,

   (04866)2-13-31

 

Семінар:

«Порядок організації громадських  та інших робіт тимчасового характеру згідно постанови Кабінету Міністрів України від 20.03.2013 №175».

02.08.2018

10.00

Семінар:

«Порядок надання роботодавцями форми звітності №4-ПН «Інформація про заплановане масове вивільнення працівників у зв’язку зі змінами в організації виробництва і праці» згідно наказу Міністерства соціальної політики України від 31.05.2013 р. № 317».

09.08.2018

10.00

Міні-ярмарок вакансій

15.08.2018

11.00

Круглий стіл:

«Роботодавцю – компенсація, безробітному (у тому числі людині з обмеженими можливостями) – робоче місце».

22.08.2018

10.00

Семінар:

«Про внесення змін  до Порядку  здійснення заходів сприяння зайнятості, повернення коштів, спрямованих на фінансування  таких заходів, у разі порушення гарантій зайнятості для  внутрішньо переміщених  осіб».

27.08.2018

10.00

Біляївський РЦЗ

67600, м. Біляївка,

пр-т Незалежності, 15,

т. (04852)2-28-80

    (04852)2-55-20

 

Семінар:

«Порядок подання вакансій № 3-ПН «Інформація про попит на робочу силу (вакансії). Україна в міграційних процесах ЄС: втрати і здобутки».

02.08.2018

11.00

Семінар:

«Порядок організації громадських та інших робіт тимчасового характеру (згідно постанови КМУ від 20.03.2013 № 175)».

08.08.2018

11.00

Семінар:

«Можливості професійного навчання на виробництві відповідно до потреб роботодавця. Перепідготовка та підвищення кваліфікації персоналу (у тому числі, осіб з інвалідністю). Професійне навчання в Одеському центрі професійно-технічної освіти державної служби зайнятості. Підтвердження результатів неформального навчання. Зміни в Порядку подання форми звітності № 3-ПН».

15.08.2018

11.00

Семінар:

«Шляхи стимулювання роботодавців до створення нових робочих місць. У тому числі, для осіб з інвалідністю. Компенсація єдиного соціального внеску».

22.08.2018

11.00

Семінар:

«Працевлаштування внутрішньо переміщених осіб з подальшим відшкодування заробітної плати та єдиного внеску відповідно до Порядку, затвердженого постановою КМУ від 08.09.2015р. №696»

29.08.2018

11.00

Міні-ярмарок вакансій

За потребою роботодавця

Березівський РЦЗ

67300,  м. Березівка,

пл. Шевченка, 1а,

т. (04856)2-20-15

    (04856)2-16-69

 

День відкритих дверей

02.08.2018

10.00

Міні-ярмарок вакансій

06.08.2018

10.00

Семінар:

«Оплачувані громадські роботи - один із шляхів вирішення проблем зайнятості» Ефективне працевлаштування спеціалістів, професіоналів з числа осіб з інвалідністю. Професійна підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації дорослого населення та безробітних в Одеському центрі ПТО ДСЗ».

08. 08. 2018

10.00

Семінар:

«Стимулювання роботодавців шляхом надання компенсації ЄСВ. Ефективне працевлаштування спеціалістів, професіоналів з числа осіб з інвалідністю. Роз’яснення щодо додержання законодавства про працю та оплату праці   Професійна підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації дорослого населення та безробітних в Одеському центрі ПТО ДСЗ».

15.08.2018

10.00

 

Семінар:

«Служба зайнятості для роботодавців -  помічник у вирішенні основного питання-укомплектування кадрами підприємства» Ефективне працевлаштування спеціалістів, професіоналів з числа осіб з інвалідністю. Професійна підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації дорослого населення та безробітних в Одеському центрі ПТО ДСЗ».

22. 08.2018

10.00

 

Семінар:

«Особливості працевлаштування громадян, які потребують додаткових гарантій» Ефективне працевлаштування спеціалістів, професіоналів з числа осіб з інвалідністю. Професійна підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації дорослого населення та безробітних в Одеському центрі ПТО ДСЗ».

29.08.2018

10.00

 

Болградський РЦЗ

68702, м. Болград,

вул. Болгарських ополченців, 34,

т. (04846)4-10-92,

 

Семінар:

«Стимулювання до створення нових робочих місць суб’єктами малого підприємництва. Компенсація єдиного внеску».

03.08.2018

10.00

Семінар:

«Професійне навчання зареєстрованих безробітних на виробництві, у тому числі з застосування елементів  дуальної форми, з подальшим працевлаштуванням».

09.08.2018

10.00

 

Семінар:

«Шляхи вирішення зайнятості осіб з інвалідністю, а саме ефективне працевлаштування спеціалістів, професіоналів з числа осіб з інвалідністю».

17.08.2018

10.00

 

Семінар:

«Спільна діяльність центру зайнятості та роботодавців у сприянні працевлаштування, посиленні соціального захисту безробітних громадян».

28.08.2018

10.00

Міні-ярмарок вакансій

 

За потребою

роботодавця

Великомихайлівський РЦЗ

67100, смт. Велика Михайлівка,

вул. Центральна, 103-а,

т. (04859)2-13-50,

(04859)4-00-08

 

Семінар:

«Інформування роботодавців щодо можливостей використання електронних кабінетів та їх переваги у роботі. Нові сервіси ДСЗ, а саме новий веб- портал «Єдине соціальне середовище зайнятості».

07.08.2018

10.00

Семінар:

«Порядок компенсації роботодавцям витрат у розмірі  єдиного внеску на загальнообовязкове  державне соціальне страхування  за працевлаштування квотної категорії  населення  та працевлаштування в пріоритетних видах економіки».

14.08.2018

10.30

Семінар:

«Інформування роботодавців про необхідність та своєчасність подання  до центру зайнятості інформації про попит на робочу силу  (вакансії)з метою максимального охоплення послугами  та укомплектування  потреби роботодавців у кадрах. Ефективне працевлаштування  спеціалістів ,професіоналів з числа осіб з інвалідністю».

21.08.2018

10.00

Семінар:

«Легалізація зайнятості – крок на зустріч Вашим працівникам , в т.ч. особам з інвалідністю». Контроль та відповідальність  у сфері зайнятості населення. Про професійну підготовку, перепідготовку  та підвищення кваліфікації дорослого населення та безробітних в Одеському центрі ПТО ДСЗ».

28.08.2018

10.00

Міні-ярмарок вакансій

 

За потребою

роботодавця

Іванівський РЦЗ

67200, смт. Іванівка,

вул. Центральна 65а,

т. (04854)2-02-35,

   (04854)3-18-81

 

Семінар:

«Шляхи стимулювання роботодавців до працевлаштування безробітних у тому числі, осіб з інвалідністю та внутрішньо переміщених осіб».

01.08.2018

10.00

Семінар:

«Легальна зайнятість – запорука гідного рівня життя та соціального захисту».

08.08.2018

10.00

Семінар:

«Сучасні тенденції з розвитку та впровадження електронних сервісів. «Електронний кабінет роботодавця».

15.08.2018

 10.00

Семінар:

«Професійна підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації у центрі професійно-технічної освіти м. Одеса».

22.08.2018

10.00

Семінар:

«Організація громадських робіт та інших робіт тимчасового характер, як допоміжний захід по запобіганню безробіттю».

29.08.2018

10.00

Міні-ярмарок вакансій

 

За потребою

роботодавця

Кілійський РЦЗ

68300, м. Кілія,

вул. Миру, 60а,

т. (04843)4-05-91,

   (04843)4-29-78

 

Семінар:

«Працевлаштування осіб з обмеженими фізичними можливостями».

07.08.2018

09.00

м. Вилкове

Семінар:

«Переваги та особливості навчання безробітних (в т.ч. осіб з інвалідністю) на виробництві під потреби роботодавців, в т.ч. з застосуванням елементів дуальної форми».

07.08.2018

10.00

м. Кілія

Семінар:

«Єдине соціальне середовище зайнятості» - сучасні методи та шляхи співпраці зі службою зайнятості».

14.08.2018

10.00

м. Кілія

Семінар:

«Про порядок надання звітності 3-ПН «Інформації про попит на робочу силу (вакансії)».

21.08.2018

09.00

м. Вилкове

Семінар:

«Порядок забезпечення надання консультацій підприємцям з питань ефективного впровадження підприємницької діяльності».

28.08.2018

10.00

м. Кілія

Круглий стіл:

 «Співпраця з метою посилення ефективності надання соціальних послуг категорії громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, у тому числі працевлаштування осіб з інвалідністю».

08.08.2018

10.00

м. Кілія

Презентація ДНЗ «Одеський центр професійно-технічної освіти» ДСЗ

22.08.2018

10.00

м. Кілія

Міні-ярмарок вакансій

 

За потребою

роботодавця

Кодимський РЦЗ

66000, м. Кодима,

вул. Соборна, 69,

т. (0486) 2-67-13,

(04867) 2-63-73

 

Семінар:

«Переваги використання у роботі сервісу служби зайнятості „Електронний кабінет роботодавця. Співпраця з роботодавцями щодо ефективного працевлаштування осіб з інвалідністю».

17.08.2018

10.00

Міні-ярмарок вакансій

 

За потребою

роботодавця

Лиманський РЦЗ

67500, смт. Доброслав,

вул. пр-т 40-річчя Визволення,4-а,

т. 04855-9-19-79

04255-9-18-87

 

Семінар:

 «Роботодавцю – компенсація, безробітному (у тому числі особі з інвалідністю)- робоче місце. Забезпечення інформування роботодавців, щодо сучасних методів та шляхів співпраці зі службою зайнятості шляхом використання електронної пошти,відео вакансій, skype-зв’язку та skype-співбесід. Професійна підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації в Одеському центрі ПТО ДСЗ».

 

01.08.2018

09.00

Семінар:

«Громадські та інші роботи тимчасового характеру,особливості їх фінансування та організації. Відповідальність  роботодавців за порушення законодавства з питань праці громадян України та іноземців. Правові та організаційні засади закону «Про зайнятість населення». Україна в міграційних процесах ЄС:втрати та здобутки».

 

02.08.2018

09.00

Семінар:

«Інформування роботодавців про зміни до Порядку здійснення заходів сприяння зайнятості повернення коштів спрямованих на фінансування таких заходів, у разі порушення гарантій зайнятості для ВПО. Забезпечення інформування роботодавців щодо можливості використання електронної пошти відео вакансій,skype - зв’язку,skype - співбесід ознайомлення молоді з ринко утворюючими ПОУ».

06.08.2018

09.00

День відкритих дверей центру зайнятості

 

06.08..2018

10.00

Міні – ярмарок вакансій

14.08.2018

10.00

Семінар:

«Можливості та переваги співпраці з державною службою зайнятості з метою максимального охоплення послугами для укомплектування потреби роботодавців у кадрах. Підготовка кадрів в Одеському центрі ПТО ДСЗ».

15.08.2018

09.00

  •  

«Працевлаштування осіб з обмеженою працездатністю».

17.08.2018

10.00

Семінар:

  • Компенсація роботодавцям витрат у розмірі єдиного внеску  на загальнообов’язкове державне соціальне страхування  у разі працевлаштування на нове робоче місце осіб недостатньо конкурентоспроможних на ринку праці та суб’єктам малого підприємництва, які працевлаштовують зареєстрованих безробітних на нові робочі місця в пріоритетних видах економічної діяльності».

 

23.08.2018

09.00

Семінар:

«Відповідальність  роботодавців за порушення законодавства з питань праці громадян України та іноземців. Правові та організаційні засади закону «Про зайнятість населення». Україна в міграційних процесах ЄС: втрати і здобутки».

 

27.08.2018

09.00

Круглий стіл:

«Контроль за додержанням законодавства у сфері зайнятості населення,зокрема щодо працевлаштування неповнолітніх осіб».

29.08.2018

09.00

Любашівський РЦЗ

66502, смт Любашівка,

вул. Князя Володимира, 132а,

т. (04864)2-22-82,

  (04864)2-23-04

 

День відкритих дверей:

«Нові сервіси ДСЗ, використання веб-порталу «Єдине соціальне середовище зайнятості», переваги створення «Електронного кабінету». Презентація Одеського центру профтехнічної освіти. Професійна підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації дорослого населення та безробітних в Одеському ЦПТО ДСЗ».

03.08.2018

10.00

Семінар:

«Послуги СЗ, які можуть надаватися підприємствам у підборі кадрів на їх замовлення, в т.ч. через професійне навчання. Підготовка кваліфікованих кадрів з застосуванням дуальної форми навчання».  «Ефективне працевлаштування спеціалістів, професіоналів з числа осіб з інвалідністю».

09.08.2018

10.00

Семінар:

«Надання послуг СЗ щодо консультування осіб з питань організації та провадження підприємницької діяльності. Ефективне працевлаштування спеціалістів, професіоналів з числа осіб з інвалідністю».

16.08.2018

10.00

Семінар:

«Сучасні методи та шляхи співпраці зі службою зайнятості, а саме: використання електронної пошти, відео-вакансій, skype-зв’язку та skype-співбесід, створення «Електронного кабінету. Ефективне працевлаштування спеціалістів, професіоналів з числа осіб з інвалідністю».

23.08.2018

10.00

Семінар:

«Дотримання трудового законодавства в частині дотримання гарантій в оплаті праці з урахуванням мінімального розміру заробітної плати, визначеного законодавством та встановлених строків її виплати. Ефективне працевлаштування спеціалістів, професіоналів з числа осіб з інвалідністю».

30.08.2018

10.00

Міні-ярмарок вакансій

 

За потребою

роботодавця

Миколаївський РЦЗ

67000, смт. Миколаївка,

вул. Незалежності, 69,

т. (04857)2-26-60,

(04857)2-64-39

 

Семінар:

«Порядок  заповнення та надання   форм звітності  3-ПН, 4-ПН. Характеристика  сучасного ринку праці в районі. Професійне навчання безробітних на виробництві з застосуванням дуальної форми. Співпраця з службою зайнятості за допомогою сучасних методів,а саме:відео вакансія та skype-зв’язок. Презентація ДНЗ «Одеського центру ПТО ДСЗ» з використанням електронної версії опису навчального закладу».

 

01.08.2018

12.00

Семінар:

«Ефективне працевлаштування спеціалістів, професіоналів з числа осіб з інвалідністю. Як знайти кваліфікованого спеціаліста? Професійне навчання безробітних на виробництві з застосуванням дуальної форми. Співпраця з службою зайнятості за допомогою сучасних методів,а саме:відео вакансія та skype-зв’язок. Презентація ДНЗ «Одеського центру ПТО ДСЗ» з використанням електронної версії опису навчального закладу».

15.08.2018

12.00

Семінар:

«Порядок  заповнення та надання   форм звітності  3-ПН, 4-ПН. Неформальне професійне навчання

Професійне навчання безробітних на виробництві з застосуванням дуальної форми. Співпраця з службою зайнятості за допомогою сучасних методів,а саме:відео вакансія та skype-зв’язок. Презентація ДНЗ «Одеського центру ПТО ДСЗ» з використанням електронної версії  опису навчального закладу».

29.08.2018

12.00

Міні-ярмарок вакансій

 

За потребою

роботодавця

Овідіопольський РЦЗ

67800, смт. Овідіополь,

вул. Одеська, 19а,

т. (04851)3-70-98,

(04851)3-71-28

 

Семінар:

«Шляхи подальшого вдосконалення співпраці центру зайнятості із роботодавцями: використання електронної пошти, відеовакансій, skype-зв`язку та skype-бесід. Служба зайнятості та її можливості в забезпеченні роботодавців кваліфікованим персоналом, у тому числі при виконанні робіт тимчасового характеру».

02.08.2018

10.00

Семінар:

«Порядок надання роботодавцями територіальним органам Державної служби зайнятості інформації про зайнятість та працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню.

Професійне навчання безробітних на виробництві під потреби роботодавця».

08.08.2018

10.00

Семінар:

«Інформування населення, роботодавців, учнівської молоді та клієнтів служби зайнятості про сервіси доступні на веб-сторінці Одеського ОЦЗ. Порядок надання звітності №3-ПН “Інформація про попит на робочу силу (вакансії)».

14.08.2018

10.00

Семінар:

«Порядок компенсації роботодавцям витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Ефективність працевлаштування спеціалістів, професіоналів з числа осіб з інвалідністю».

22.08.2018

10.00

Семінар:

«Забезпечення рівних можливостей для працівників при прийнятті на роботу – позитивний імідж організації та керівника. Роботодавцю компенсація, безробітному (у тому числі особі з інвалідністю)- робоче місце».

30.08.2018

10.00

Міні-ярмарок вакансій.

 

За потребою

роботодавця

Окнянський РЦЗ

67900, смт. Окни,

вул. Європейська, 11-а

т. 04861-2-12-69,

04861-2-24-66

 

Семінар:

Запобігання нелегальній трудовій міграції та протидії торгівлі людьми. Ефективне працевлаштування спеціалістів, професіоналів з числа осіб з інвалідністю.

03.08.2018

09.00

Семінар: Інформування роботодавців з питань зайнятості неповнолітніх та дітей-сиріт, у тому числі працевлаштування на перше робоче місце шляхом компенсації єдиного внеску. Ефективне працевлаштування спеціалістів, професіоналів з числа осіб з інвалідністю.

07.08.2018

09.00

Семінар:

«Заплановане масове вивільнення працівників: права та обов’язки роботодавців та працівників, що плануються до вивільнення».

13.08.2018

09.00

Круглий стіл:

«Презентація послуг, що надаються службою зайнятості, у тому числі щодо вирішення питання зайнятості осіб з інвалідністю. Сучасна служба зайнятості та її можливості в частині укомплектування роботодавців кваліфікованим персоналом».

17.08.2018

09.00

Семінар:

«Порядок забезпечення надання службою зайнятості консультацій з питань організації та провадження підприємницької діяльності. Ефективне працевлаштування спеціалістів, професіоналів з числа осіб з інвалідністю».

21.08.2018

09.00

Семінар:

«Перепідготовка або підвищення кваліфікації працівників, ( у тому числі осіб з особливими потребами), шляхом отримання ваучеру. Презентація Одеського центру професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості».

28.08.2018

09.00

Міні-ярмарок вакансій

 

 

За потребою

роботодавця

Роздільнянський РЦЗ

67400, м. Роздільна,

вул.Незалежності,4а,

т. (04853)3-25-25,

   (04853)3-27-30

 

Семінар:

«Окремі правові аспекти працевлаштування неповнолітньої молоді, дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування та осіб з обмеженими можливостями. Професійний склад безробітних, які знаходяться на обліку в службі зайнятості, зокрема, осіб з інвалідністю». Інформування роботодавців про переваги створення «Електронного кабінету» на веб-порталі «Єдине соціальне середовище зайнятості».

02.08.2018

09.00

Презентація роботодавця

«Виробничий підрозділ Роздільнянська дистанція сигналізації та зв’язку (вантажний залізничний транспорт)».

03.08.2018

09.00

Семінар:

«Працевлаштування учасників бойових дій, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції. Зміни в Порядку подання форми звітності №3-ПН «Інформація про попит на робочу силу (вакансії)» Інформування роботодавців про переваги створення «Електронного кабінету» на веб-порталі «Єдине соціальне середовище зайнятості».

09.08.2018

09.00

Семінар:

«Особливості працевлаштування громадян, які потребують додаткових гарантій». (Про виконання квоти, можливість отримання компенсації єдиного внеску) Інформування роботодавців про переваги створення «Електронного кабінету» на веб-порталі «Єдине соціальне середовище зайнятості».

16.08.2018

09.00

Круглий стіл:

«Легалізація зайнятості - передумова подолання безробіття».

21.08.2018

10.00

День відкритих дверей центру зайнятості

22.08.2018

09.00

Семінар:

«Зустріч з соціальними партнерами та роботодавцями Роздільнянського району на тему  «Електронний кабінет роботодавця – новий сервіс служби зайнятості».

23.08.2018

09.00

Семінар:

«Дієві форми співпраці центру зайнятості та роботодавців з метою укомплектування підприємств персоналом, в тому числі, осіб з інвалідністю. Використання електронної пошти, відео вакансій, skipe -зв’язку та skipe-співбесід. Переваги та особливості навчання на виробництві, в тому числі дуального навчання. Інформування роботодавців про переваги створення «Електронного кабінету» на веб-порталі «Єдине соціальне середовище зайнятості».

27.08.2018

09.00

Семінар:

«Презентація Одеського ЦПТО ДСЗ. Інформування щодо платних освітніх послуг, які надає ЦПТО ДСЗ» Інформування роботодавців про переваги створення «Електронного кабінету» на веб-порталі «Єдине соціальне середовище зайнятості».

28.08.2018

09.00

Семінар:

«Громадські роботи: допомога для громади, для безробітних — тимчасова зайнятість. Постанова КМУ «Про затвердження Порядку організації громадських та інших робіт тимчасового характеру» №175 від 20 березня 2013 року. Інформування роботодавців про переваги створення «Електронного кабінету» на веб-порталі «Єдине соціальне середовище зайнятості».

30.08.2018

09.00

 

Міні-ярмарок вакансій

За потребою

роботодавця

Ренійський РЦЗ

68800,  м. Рені,

вул. Соборна, 78 а,

т. (04840)4-23-55,

   (04840)4-10-66

 

Семінар:

«Інформування роботодавців щодо компенсації роботодавцям фактичних витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування при працевлаштуванні безробітних, в т.ч. потребуючих додаткових соціальних гарантій, на нові робочі місця. Інформування роботодавців щодо запровадження сучасних методів та шляхів співпраці зі службою зайнятості, а саме: використання електронної пошти, skype-зв’язку та skype-співбесід, відео-вакансій, «електронного кабінету» для роботодавця, проведення анкетування в «електронному кабінеті». Інформування роботодавців з питань запланованого масового вивільнення працівників, в тому числі осіб з інвалідністю. Переваги та особливості професійного навчання безробітних на виробництві, в тому числі з застосуванням елементів дуальної форми навчання».

02.08.2018

10.00

Семінар:

«Інформування роботодавців про необхідність та своєчасність подання до центру зайнятості інформації про попит на робочу силу (вакансії) з метою максимального охоплення послугами та укомплектування потреби роботодавців у кадрах. Ефективне працевлаштування спеціалістів, професіоналів з числа осіб з інвалідністю та учасників АТО. Організація громадських та інших робіт тимчасового характеру, в т.ч. для осіб з інвалідністю та учасників АТО. Практична допомога  у підборі кадрів  на замовлення роботодавця, в т.ч. через професійне навчання. Переваги реєстрацї в «Персональному кабінеті» роботодавця».

09.08.2018

10.00

Семінар:

«Інформування роботодавців з питань зайнятості неповнолітніх та дітей-сиріт, осіб з інвалідністю у т.ч. працевлаштування молоді на перше робоче місце шляхом компенсації єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Послуги служби зайнятості у ситуації запланованого масового вивільнення працівників. Підготовка кваліфікованих кадрів з застосуванням елементів дуальної форми навчання. Взаємодія центру зайнятості з підрозділом регіональної філії «Одеська залізниця» ПАТ «Українська залізниця» з метою збереження трудового ресурсу підприємства, практична допомога у задоволенні потреб підприємства кадрами».

16.08.2018

10.00

Семінар:

«Стимулювання працевлаштування громадян, які недостатньо конкурентоспроможні на ринку праці та осіб з інвалідністю відповідно ст. 26,27 Закону України «Про зайнятість населення». Інформування роботодавців про можливість професійного навчання, перенавчання та підвищення кваліфікації дорослого населення та безробітних в ДНЗ ОЦПТО ДСЗ. Переваги та особливості професійного навчання безробітних на виробництві, в тому числі з застосуванням елементів дуальної форми навчання. Правові аспекти працевлаштування внутрішньо переміщених осіб. Інформування роботодавців про можливість підтвердження неформального професійного навчання в ДНЗ ОЦПТО ДСЗ».

23.08.2018

10.00

Міні-ярмарок вакансій

 

За потребою

роботодавця

Савранський РЦЗ

66200, смт Саврань,

вул. Горького, 12,

т. (04865)3-13-83,

   (04865)3-24-80

 

Семінар:

«Презентація послуг, що надаються службою зайнятості, у тому числі, щодо вирішення питання зайнятості осіб з інвалідністю».

02.08.2018

10.00

Семінар

«Дуальна форма навчання — нові можливості щодо підбору кадрів».

09.08.2018

10.00

Семінар:

«Працевлаштування осіб з обмеженими можливостями».

17.08.2017

10.00

День відкритих дверей

Вплив роботодавців на стан трудової міграції

 

23.08.2018

10.00

Круглий стіл

«Обговорення проблем, щодо стану працевлаштування в районі»

30.08.2018

10.00

Міні-ярмарок вакансій

 

За потребою

роботодавця

Саратська районна філія ООЦЗ

68200, смт. Сарата,

вул. Чкалова, 8,

т. 04840-2-18-15

 

Семінар:

«Зайнятість осіб, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню. Стимулювання роботодавців шляхом надання компенсації ЄСВ».

06.08.2018

11.00

Семінар:

«Послуги служби зайнятості у ситуації запланованого масового вивільнення працівників».

16.08.2018

11.00

Семінар:

«Сучасна служба зайнятості та її можливості в частині задоволення потреб в укомплектуванні кваліфікованим персоналом».

29.08.2018

11.00

Міні-ярмарок вакансій

 

За потребою

роботодавця

Тарутинський РЦЗ

68500, смт Тарутине,

вул. Шевченко, 4,

т.04847-3-14-50,

04847-3-15-00

 

День відкритих дверей Тарутинської районної філії Одеського обласного центру зайнятості.

 

01.08.2018

10.00

Семінар:

«Можливості та переваги співпраці з державною службою зайнятості з метою максимального охоплення послугами для укомплектування потреби роботодавців у кадрах. Підготовка кадрів в Одеському центрі ПТО ДСЗ. Подання звітів ПОУ за формами №3-ПН, 4-ПН, 1-ПА, «Інформації про зайнятись і працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню. Забезпечення ефективних соціальних послуг особам з інвалідністю, як один із пріоритетних напрямків роботи служби зайнятості».

08.08.2018

10.00

Семінар:

« Нові стимули для роботодавців у випадку працевлаштування внутрішньо переміщених осіб та осіб з інвалідністю. Професійна підготовка,перепідготовка та підвищення кваліфікації дорослого населення та безробітних в Одеському центрі ПТО ДСЗ».

15.08.2018

10.00

Семінар:

«Порядок забезпечення надання службою зайнятості консультацій особам з питань організацій та провадження підприємницької діяльності».

22.08.2018

10.00

Круглий стіл:

«Громадські роботи у 2018 році: проблеми та перспективи».

29.08.2018

10.00

Міні-ярмарок вакансій

 

За потребою

роботодавця

Татарбунарська районна філія ООЦЗ

 68100,  м. Татарбунари,

вул. Центральна, 12,

т. (04844)3-17-38,

   (04844)3-15-45

 

Семінар:

«Інформування про розвиток системи професійного навчання безробітних на виробництві під потреби роботодавця: умови, способи співпраці та взаємодія із роботодавцями для наближення існуючої системи професійно-технічного навчання до вимог роботодавців в тому числі з застосуванням елементів дуальної форми». Презентація Одеського ЦПТО».

02.08.2018

10.00

Семінар:

«Громадські роботи, як вид тимчасової зайнятості громадян, в тому числі для осіб з інвалідністю, неповнолітніх та дітей-сиріт. Оплата праці та соціальні гарантії для виконавців цих робіт. Правове регулювання та законодавчі аспекти трудових відносин. Презентація Одеського ЦПТО».

09.08.2018

10.00

Семінар:

«Інформування про послуги служби зайнятості та сучасні методи співпраці зі службою зайнятості. Ознайомлення з професійним складом безробітних, які знаходяться на обліку в службі зайнятості. Презентація Одеського ЦПТО».

16.08.2018

10.00

Семінар:

«Законодавство України про працю та зайнятість населення  щодо прав та обов’язків роботодавців. Їх реалізація у співпраці із службою зайнятості. Послуги служби зайнятості у ситуації запланованого масового вивільнення працівників, у тому числі, осіб з інвалідністю. Презентація Одеського ЦПТО».

23.08.2018

10.00

Семінар:

«Порядок  компенсації роботодавцям витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, затвердженого постановою КМУ від 15.04.2013р. №347. Нові стимули для роботодавців у випадку працевлаштування осіб з інвалідністю. Презентація Одеського ЦПТО».

30.08.2018

10.00

Міні-ярмарок вакансій

 

За потребою роботодавця

Захарівський РЦЗ

66700, смт. Захарівка,

вул. 1 Травня,26-а,

т. (04860)9-42-10,

   (04860)9-18-61

 

Семінар:

«Працевлаштування безробітних на нові робочі місця, в тому числі осіб, які недостатньо конкуренто- спроможні на ринку праці. Презентація послуг, що надаються службою зайнятості, у тому числі, щодо вирішення питань зайнятості осіб з інвалідністю».

03.08.2018

11.00

Семінар:

«Можливості професійного навчання на виробництві відповідно до потреб роботодавця. Перепідготовка та підвищення кваліфікації персоналу (у тому числі, осіб з інвалідністю). Навчання за ваучером, нове у законодавстві для ВПО. Професійне навчання в Одеському центрі професійно-технічної освіти державної служби зайнятості. Підтвердження результатів неформального навчання. Зміни в Порядку подання форми звітності № 3-ПН».

10.08.2018

11.00

 

Міні-ярмарок вакансій

 

За потребою роботодавців

Семінар:

«Відновлення престижу робітничої професії. Можливості професійного навчання на виробництві відповідно до потреб роботодавців ( у тому числі осіб з інвалідністю)».

17.08.2018

11.00

 

Семінар:

«Організація громадських робіт та інших робіт тимчасового характеру, у тому числі, для осіб з інвалідністю. Скористайтеся шансом раціонально розподілити власні кошти та використати підтримку держави».

23.08.2018

11.00

День відкритих дверей

 

30.08.2018

11.00

Ширяївський РЦЗ

66800, смт. Ширяєве,

вул.Соборна,135а,

т. (04858)2-21-38,

(04858)2-11-69

 

Семінар:

«Порядок надання роботодавцю компенсації витрат у розмірі ЄСВ за рахунок коштів Фонду».

08.08.2018

09.00

Семінар:

«Організація та проведення громадських робіт та робіт тимчасового характеру, зокрема за напрямками соціального спрямування».

15.08.2018

09.00

Семінар:

«Аналіз наявних  вакантних робочих місць у районі. Подання електронної звітності за формою 3-ПН завдяки використанню електронного кабінету роботодавця».

22.08.2018

09.00

Семінар:

«Порядок надання роботодавцю компенсації витрат у розмірі ЄСВ за рахунок коштів Фонду».

29.08.2018

09.00

Міні-ярмарок вакансій

За потребою

роботодавця

 

 

Анонс/Подія: 
Анонс події