З метою створення сприятливих умов для професійного навчання безробітних, підвищення їх конкурентоспроможності на ринку праці, сприяння працевлаштуванню, а  також  створення  для  навчальних  закладів   різних форм власності та підпорядкування рівних можливостей щодо співпраці з обласною службою зайнятості,   Одеський обласний центр зайнятості оголошує відбір навчальних закладів для організації у  2019  році  професійного  навчання  зареєстрованих  безробітних   та (або)  їх  проживання  в  період  навчання,    відповідно до Порядку відбору навчальних закладів для організації професійного навчання зареєстрованих безробітних та їх проживання в період навчання, затвердженого Наказом Міністерства соціальної політики України від 16.05.2013  № 269, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31.05.2013 за № 843/23375 (зі змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства соціальної політики від 03.04.2014 № 180 , від  09.03.2016 №232  ).

         Відбір навчальних закладів проводитиметься за професіями  зазначеними   в  додатку 1.

Прогнозована  кількість  слухачів  з  числа  безробітних - 150  осіб, з  них  потребуватимуть  місць  для  проживання  - 40  осіб.

Заяви  та  пропозиції   навчальних закладів щодо участі у відборі та інші документи, передбачені додатком 2, прийматимуться  з 21 листопада до 04  грудня   2018 року за адресою: 65007,  м. Одеса, вул. Адм. Лазарєва, 10, каб. 8.

Засідання комісії з  розкриття  пропозицій відбудеться 05 грудня 2018 року о 10.00  в  кабінеті № 8 Одеського  обласного  центру  зайнятості 

за адресою: 65007, м. Одеса, вул. Адм. Лазарєва, 10.  За додатковими роз’ясненнями звертатись за контактним телефоном:  (048) 705 12 91.

 

Голова  комісії,

заступник директора

обласного  центру  зайнятості                                                                 І. О. Крутілко

 

                                                                                                          

                                                                                                          

                                                                                                                                                                     Додаток 1     

 

                                                                     Перелік  професій

 

з/п

Код професії

Назва  професії

Прогнозована

кількість

осіб

Кількість  осіб, які  потребува-

тимуть  місця  для  проживання

1

8322

Водій автотранспортних  засобів

15

 

2

8334

Водій  навантажувача

10

 

3

7216

Водолаз

10

 

4

7241

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування

10

 

5

7241

Електромонтер  з  ремонту  та  обслуговування пристроїв  сигналізації, централізації  та  блокування

10

 

6

8332

Машиніст крана  автомобільного

10

 

7

8333

Машиніст крана (кранівник)

10

 

8

5169

Охоронник

10

 

9

7233

Оглядач-ремонтник  вагонів

10

 

10

8311

Помічник машиніста тепловоза

5

 

11

8312

Сигналіст

10

 

12

8312

Складач  поїздів

5

 

13

7231

Слюсар з ремонту  колісних  транспортних  засобів

10

 

14

8331

Тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського)  виробництва

15

 

15

8312

Черговий по  переїзду

10

 

 

 

   

                                                                                                                                                                                                                                                                                     Додаток 2

 

                                                                          Документи, що подаються навчальними закладами для участі у відборі

Навчальні заклади у зазначений термін подають пакет документів, який повинен містити:  заяву про участь у відборі на ім’я голови комісії, складену згідно з додатком 3;

копії  ліцензій  для  провадження  діяльності  з  надання  освітніх  послуг  за  заявленою  окремою  професією (спеціальністю,  напрямом  або  галуззю  знань) – у  разі  отримання  ліцензії до  набрання  чинності  Законом  України  «Про  ліцензування  видів  господарської  діяльності»  або  інформацію  щодо рішення  органів  ліцензування,  визначених  постановою  Кабінету  Міністрів  України  від  05 серпня  2015  року  № 609 « Про  затвердження  переліку  органів  ліцензування  та  визнання  такими, що  втратили  чинність,  деяких  постанов  Кабінету  Міністрів  України», про  видачу  ліцензії  (із  зазначенням  реквізитів  цього  рішення)  або  ліцензію (копію  ліцензії),  видану  органом  ліцензування  на  паперовому  носії, -  у  разі  отримання  ліцензії  після  набрання  чинності   Законом  України  «Про  ліцензування   видів  господарської  діяльності»;  у  разі  наявності – копію  сертифіката про  акредитацію  освітньої  програми  чи  копію  свідоцтва  про  атестацію  з  додатками;

кошториси  витрат  на  професійне навчання  за окремими  професіями (спеціальностями, напрямами  або  галузями  знань), складені відповідно до Порядку надання платних освітніх послуг державними та комунальними навчальними закладами, затвердженого  наказом  Міністерства освіти і науки України, Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України від 23.07.2010 № 736/902/758, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.11.2010 № 1196/18491 для прогнозованої кількості слухачів у групі. Для єдиного підходу під час розгляду пропозицій прогнозований розрахунок витрат на профнавчання здійснювати для 20 слухачів у групі (але  не  більше  ліцензованого  обсягу). Обов’язковим   додатком  до  кошторису  є  робочий  навчальний  план (копія);

інформацію  про  наявність  матеріально-технічного, навчально-методичного  та  кадрового  забезпечення (кабінетів, лабораторій, навчальних  майстерень, їх  обладнання, комплексного  методичного  забезпечення  навчального  процесу, педагогічних  кадрів, які  будуть  здійснювати  професійне  навчання  безробітних, із  зазначенням  їх  складу), баз  для  проведення  виробничої  практики.  

Навчальні  заклади  можуть  додавати  інші  матеріали, що  свідчать  про  їх  переваги  щодо  рівня  професійного  навчання, сприяння  працевлаштуванню, пояснення  щодо  фінансових  витрат (наприклад,  договір  оренди)  тощо.

У  разі  надання  учасниками  відбору навчальних  закладів  пакету  документів  щодо проживання  безробітних  під  час  навчання,  надається  наступний  пакет  документів:

    заява про участь у відборі на ім’я голови комісії, складена  згідно з додатком 4

 інформація  про  кількість  місць  для  забезпечення  проживання  зареєстрованих  безробітних  у  період  професійного  навчання, умови  проживання  та  їх  відповідність  санітарним  нормам, встановленим  законодавством;

          копія  виписки  з  Єдиного  державного  реєстру  юридичних  та  фізичних  осіб. Якщо  в  реєстрі  визначено  основний  вид  діяльності «інший», а  не  «надання  послуг  з  проживання», тоді  додатково  надається  копія  витягу  з  Єдиного  державного  реєстру  юридичних  та  фізичних  осіб, де  визначено  інший  вид  діяльності «надання  послуг  з  проживання»;

          свідоцтво  платника  єдиного  податку;         

кошторис  витрат  або  калькуляцію  на  проживання  одного  слухача  на  добу,  складений  відповідно  до  законодавства.

          Документи, що подаються до комісії, мають бути підписані керівником навчального закладу, установи та організації  або  завірені належним  чином.

          Документи вкладаються в окремий конверт, який запечатується, скріплюється  печаткою  навчального  закладу та  надсилається  або  подається  до  Одеського обласного центру зайнятості. На конверті, крім адреси відправника та одержувача, має бути напис: „На відбір навчальних закладів (професійне  навчання)  або  На відбір  навчальних  закладів  (проживання). Для    кожної   окремої  професії (спеціальності)  надається  окремий  конверт.

                Навчальні заклади - учасники відбору до закінчення  зазначеного в  оголошенні   строку подачі пропозицій  про  участь  у  відборі  та  до  дати  засідання  Комісії  мають  право  замінити чи відкликати ці документи  або внести до них зміни.

         Критеріями  прийнятності    навчальних    закладів  - претендентів  на  участь  у  відборі  - є  подання  всіх  вищезазначених  документів, відповідність  матеріально-технічного, навчально - методичного   та  кадрового  забезпечення  для  здійснення  повного  виконання  робочих  навчальних  планів  і  робочих  навчальних  програм, місце  розташування  навчального закладу,  подання  всіх  документів  щодо  проживання в  період  навчання, відповідність  умов  проживання  вимогам  законодавства.

 

 

                                                                                                                               Додаток № 3

 

                                                 

                                                                                  Голові комісії

                                                                                 по відбору навчальних закладів

                                                                                  Крутілку І. О.

 

 

                                                           Заява на участь у відборі

 

Ми, ______________________________________________________________

(назва учасника відбору)

надаємо свою пропозицію щодо участі у відборі навчальних закладів для

організації професійного  навчання  зареєстрованих  безробітних у 2019 році 

та (або)  їх  проживання  в  період  навчання.

Ми маємо можливість та погоджуємося організувати професійне навчання безробітних за

напрямками та на суму:

 

№ п/п

Професія (напрямок), спеціальність

Кіл-ть безробітних, яких є можливість прийняти протягом року за даною професією

ЦІНА ПРОПОЗИЦІЇ

Загальна вартість курсу

(20 осіб), але  не  більше  ліцензійного  обсягу

 

Вартість навчання одного слухача за  весь  період  навчання

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник навчального закладу                                  _______________ПІБ

 

 

 

                                                                                                                                    Додаток № 4

 

                                                 

                                                                                 Голові комісії

                                                                                 по відбору навчальних закладів

                                                                                 Крутілку І. О.

 

 

                                                Заява на участь у відборі

 

Ми, ______________________________________________________________

                                                  (назва учасника відбору)

надаємо свою пропозицію щодо участі у відборі навчальних закладів для

організації професійного  навчання  зареєстрованих  безробітних у 2019 році 

та (або) їх  проживання  в  період  навчання.

Ми маємо можливість та погоджуємося  поселити  безробітних під  час  навчання:

 

№ п/п

Кіл-ть безробітних, яких є можливість поселити  протягом   року

ЦІНА ПРОПОЗИЦІЇ

Загальна вартість проживання одного  слухача

1.

 

 

 

 

 

 

Керівник гуртожитку, готеля                                  _______________ПІБ

 

 

 

 

 

 

Анонс/Подія: 
Анонс події