Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги

1.

Місцезнаходження суб’єкта надання адміністративної послуги

Одеський обласний центр зайнятості

65007, м. Одеса, вул. Адм. Лазарєва, 10

2.

Інформація щодо режиму роботи суб’єкта надання адміністративної послуги

Понеділок – четвер 800-1700

П’ятниця 800-1545

Обідня перерва 1215-1300

3.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб’єкта надання адміністративної послуги

Телефон/факс – (048) 705-12-85

Email: migr@od.dcz.gov.ua

Веб-сайт: http://ode.dcz.gov.ua/

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4.

Закон України

Закон України «Про зайнятість населення» (далі – Закон)

Умови отримання адміністративної послуги

5.

Підстава для одержання адміністративної послуги

Заява роботодавця про видачу дубліката дозволу.

 

6.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

У разі втрати дозволу роботодавець повідомляє про це регіональний центр зайнятості, який видав дозвіл.

Заява про видачу дубліката дозволу у довільній формі.

У разі пошкодження дозволу його дублікат видається за умови подання роботодавцем відповідної заяви разом із пошкодженим дозволом.

7.

Спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Роботодавець подає заяву про видачу дубліката дозволу до територіального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, який видав такий дозвіл.

8.

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Безоплатно.

9.

Строк надання адміністративної послуги

Сім робочих днів з дня отримання заяви Одеським обласним центром зайнятості.

10.

Результат надання адміністративної послуги

Видача дубліката дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства.

11.

Способи отримання відповіді (результату)

Рішення про видачу дубліката дозволу оформлюється наказом регіонального центра зайнятості та протягом двох робочих днів з дня його прийняття розміщується на офіційному веб-сайті регіонального центра зайнятості та повідомляється роботодавцю засобами електронного зв’язку.